Luontoon

TEKEMISET-sivulle on koottu luontoon ja retkeilyyn liittyviä harrastusmahdollisuuksia, ja erikseen on sivut kalastusta, metsästystä ja luonnontarkkailua harrastaville.

Aikain saatossa on Kuhmon luonnosta muodostunut vaihteleva ja moni-ilmeinen mosaiikki. Soiden runsaus, järvien, jokien sekä muiden pienvesien hopeinen välke kirjoo loivarinteisten vaarojen rannatonta taigaa.

Kuhmon luonnon monipuolisuus selittyy sen sijoittumisella  vaihettumisalueelle, missä eteläinen ja pohjoinen metsäluonto kohtaavat. Voimakkain on kuitenkin mahtavan itäisen havumetsävyöhykkeen eli taigan vaikutus.

Taiga näkyy niin kasvistossa kuin eläimistössäkin. Siitä ovat erinomaisina esimerkkeinä mm. maailmanlaajuisestikin harvinaisen metsäpeuran sekä kaikkien suurpetojemme lukeutuminen kaupungin asukkaisiin.

Alkuperäisimmillään luonto esittäytyy lukuisilla suojelualueilla, joista merkittävin on viidestä erillisestä osa-alueesta muodostuva Ystävyyden puisto. Se on puolestaan osa Suomen ja Venäjän yhteistä Ystävyyden luonnonsuojelualuetta, jonka venäläinen osa on yksi yhtenäinen Kostamuksen luonnonsuojelualue Karjalan tasavallassa.

Kuhmon taiga tarjoaa upeita elämyksiä ympäri vuoden, ja luonnosta pääsee nauttimaan helposti monipuolisen ja laajan ulkoilureitistön ansiosta.

Luontoon.fi -palvelussa on Kuhmon retkeilypalveluja sekä myös Retkikartta.fi -palvelussa.