Teknisen lautakunnan kokous


pidetään kaupungintalolla, kokoushuone Puro + Teams etäkokouksena 22.10.2020 klo 16.00 alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä www.kuhmo.fi 23.10.2020 alkaen. Teknisen lautakunnan kokouksen esityslista ja kuulutus on julkipantu Kuhmon kaupungin verkkosivuille 16.10.2020.

Kuhmossa 16.10.2020

Tekninen lautakunta