Sivistyslautakunnan kokous 18.10.2018


K u u l u t u s

Kuhmon kaupungin sivistyslautakunnan 18.10.2018 pidettävän kokouksen

pöytäkirja on nähtävänä www.kuhmo.fi 19.10.2018 alkaen. Sivistyslautakunnan esityslista

on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitusosioon kaupungin verkkosivulle 11.10.2018.

Kuhmo, 11.10.2018

SIVISTYSLAUTAKUNTA