Kuulutus ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa


meluilmoitus