Kuhmon kaupunginvaltuuston kokous


pidetään Kuhmo-talolla, Pajakka-salissa tiistaina
17. päivänä lokakuuta 2017 kello 18:00 alkaen.

E S I T Y S L I S T A

Asia Otsikko
91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
92 Pöytäkirjantarkastajat
93 Kuhmo-strategia
94 Kuhmon kaupungin kolmannesvuosiraportti 1.1. – 31.8.2017
95 Määrärahan lisäpyyntö Kuhmon kaupungin työllistämistukeen 2017
96 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä
97 Kaupunkikonsernin SVOP -sijoitus Elementti Sampo Oy:öön
98 Muut asiat

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja nähtävänä kaupungin www-sivuilla 20.10.2017 alkaen. Kaupunginvaltuuston esityslista on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitusosioon kaupungin verkkosivuille 10.10.2017.

Kuhmossa, 10. päivänä lokakuuta 2017

Tuomas Kettunen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja