Jämäksen paineviemärin vesistöalitusten rakentaminen


KUULUTUS

Jämäksen paineviemärin vesistöalitusten rakentaminen aiheuttaa häiriöitä jäällä liikkumiseen Kuhmon kaupungissa Ontojärven Jämäslahdella jätevedenpuhdistamon ranta-alueen ja Korkeaniemen välisellä järvialueella. Putken suunniteltu sijoittuminen on esitetty karttaliitteessä.

Vesistöön asennetaan paineviemäri, putkiasennuksen pituus on noin 400 metriä. Putket vedetään suunnitellulle sijoituspaikalle kokonaisena putkiosuutena ja painotetaan jäällä betonipainoilla veden aiheuttamaa nostetta vastaan. Putket upotetaan jään päältä tehtyyn avantoon. Ranta-alueilla alle 1,5 metrin syvyydessä putki upotetaan kaivinkoneella kaivettavaan kaivantoon.

Putket ja upotusavantojen työalue merkitään noin 50 metrin välein kirkkaankeltaisilla merkkilipuilla-ja nauhoilla sekä työalueet rantaosuuksilla puomeilla ja merkkinauhoituksella.

Valmistelevat työt on jo aloitettu, putkien veto ja upottaminen tapahtuu sääolosuhteista riippuen huhtikuun loppuun mennessä.

Jäällä liikkujia kuten moottorikelkkailijoita sekä kalastajia varoitetaan menemästä työalueille.

Työn toteutuksesta vastaa urakoitsija J&P Timonen Oy

Lisätietoja:

Urakoitsijan yhteyshenkilö on Juhani Timonen, puhelin 0400 918406

Rakennuttajan yhteyshenkilöt: projekti-ins. Timo Piirainen, puhelin 044 7105149 tai kunnallistekninen rkm. Minna Jokelainen, puhelin 044 7255260.

Kuhmossa 10.4.2018

Kuhmon kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue