Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleja 2021 varten


Kuhmon kaupungin keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että Kuhmon kaupungissa 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä Kuhmon kaupungin internetsivuilla www.kuhmo.fi/kuntavaalit 2021 sekä kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla 17.5.2021 alkaen.

Yhdistelmää on saatavana myös paperiversiona kaupungintalon neuvonnasta viraston aukioloaikoina osoitteessa Kainuuntie 82.

Kuhmossa 4. päivänä toukokuuta 2021

 

KUHMON KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Paavo Mäntymäki                                 Juhana Juntunen

puheenjohtaja                                       sihteeri