Osallisuus

Kuhmon nuorisovaltuusto

Kuhmoon ollaan valmistelemassa kuntalaki 26§ mukaista nuorisovaltuustoa. Tällä hetkellä yläkoululaisten ja lukion oppilaiden kuuleminen on tehty. Seuraavaksi Timo Heikkilä tulee antamaan vastineen nuorisovaltuustoaloitteeseen 8.5. pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

 

Kainuun Maakunnallinen nuorisovaltuusto

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto (Manu) päättää ja keskustelee Kainuun nuorten asioista. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tekee aloitteita eri tahoihin. Manu järjestää vuosittain Kainuun Nuorisofoorumit joita pidetään vuorollaan jokaisessa Kainuun kunnassa.

Nuorisovaltuustoa luotsaa Kainuun liitto. Kuhmon kaupunki nimeää toiminnasta kiinnostuneista kuhmolaisista nuorista edustajat toimintaan kausittain.

2016 – 2017 toimintakaudella Kuhmon edustajat olivat Justiina Väisänen ja Roosa Mikkonen. Kuhmon kaupungin edustajiksi maakunnalliseen nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2018 – 2019 valittiin Roosa Mikkonen (varalle Jenny Kinnunen) sekä Justiina Väisänen (varalle Anni Piirainen).

Heidän kauttaan voi kysyä nuorten mielipiteitä nuoria koskevista asioista Kuhmon ja Kainuun laajuisesti.


Osallisuutta on mm.
osallistua järjestettyihin toimintoihin.
Vaikuttaminen on mm.
kun pyytää toiminnoissa jotain lisää tai pyytää, että jätettäisiin toiminnan sisällöstä jotain pois.
Kuuleminen on mm.
pyynnön kuunteleminen