Avustukset

Liikuntatoimintaa avustetaan monin tavoin. Kyläyhdistykset ja -toimikunnat voivat hakea latuavustusta tai luistelupaikka-avustusta talvikaudella. Urheiluseurojen ja nuorisojärjestöjen avustukset on haettavana maaliskuussa.

Liikuntajärjestöt

Avustusohjeet päivitetään teknisessä lautakunnassa 1.2.2018. Avustukset tulevat haettavaksi 16.3.2018. Hakuaika päättyy 6.4.2018

Liikuntaseurojen avustusohjeet  SLTK 26.2.2015  § 19
Liikuntaseurojen perusavustus
Lasten ja nuorten toiminta-avustus
Terveysliikunta-avustus
Urheiluseurojen tilityslomake
Yhteenveto menoista terveysliikunta-avustuksen maksamista varten

Nuorisojärjestöt

Nuorisojärjestöjen avustusohjeet
Nuorisojärjestöjen kohdeavustushakemus
Yhteenveto menoista nuorisojärjestön avustuksen maksamista varten

Kyläyhdistyksille

Latuavustus

Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Avustusta jaetaan kaikille kylille saman kilometritaksan mukaan.

Luonnonjään ylläpitoon

(kylille, joissa ei ole toimivaa koulua) 200 € / talvi
Avustus on haettava erikseen. Tarvittaessa luistelupaikka tai jääkiekkokaukalo tarkistetaan.