Avustukset

Liikuntatoimintaa avustetaan monin tavoin. Kyläyhdistykset ja -toimikunnat voivat hakea latuavustusta tai luistelupaikka-avustusta talvikaudella. Urheiluseurojen ja nuorisojärjestöjen avustukset on haettavana maaliskuussa.

Liikuntajärjestöt

Avustusohjeet on päivitetty teknisessä lautakunnassa 1.2.2018 § 10.

Avustukset haettavana vuosittain maaliskuussa. 

Liikuntaseurojen avustusohjeet 2018
Liikuntaseurojen perusavustus
Lasten ja nuorten toiminta-avustus
Terveysliikunta-avustus
Urheiluseurojen tilityslomake
Yhteenveto menoista terveysliikunta-avustuksen maksamista varten

Nuorisojärjestöt

Nuorisojärjestöjen avustusohjeet
Nuorisojärjestöjen kohdeavustushakemus
Yhteenveto menoista nuorisojärjestön avustuksen maksamista varten

Kyläyhdistyksille

Latuavustus

Talven 2017 – 2018 latuavustukset on maksettu sitä hakeneiden kylien pankkitileille.

Luonnonjään ylläpitoon

(kylille, joissa ei ole toimivaa koulua) 200 € / talvi
Avustus on haettava erikseen. Tarvittaessa luistelupaikka tai jääkiekkokaukalo tarkistetaan.