TOIVO -hanke

TOIVO – toivon, tulevaisuuden uskon ja hyvinvoinnin varmistaminen Kuhmon mikroyrittäjien, pk- yritysten ja kaupungin henkilöstön keskuudessa

COVID-19 eli koronaviruksen vaikutukset ilmenevät Kuhmossa monin eri tavoin. Koronavirus on aiheuttanut erilaisia haasteita ja vaikeuksia kuhmolaisissa yrityksissä. Suurin ongelma on taloudellinen epävarmuus; myynnin loppuminen tai vähentyminen ja siitä aiheutuvat seuraukset yrittäjälle ja henkilöstön lomautukset ja siihen liittyvä toimeentulon epävarmuus. Kuhmon elinkeino- ja yrityspalvelut ovat olleet pandemian aikana vuorovaikutuksissa satoihin yrittäjiin. Heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat olleet myös tämän hankkeen suunnittelun perustana.

Yrittäjät ja henkilöstöön kuuluvat kokevat haastatteluiden perusteella erilaisia psyykkisiä, henkisiä ja fyysisiä vaikeuksia sekä toivottomuutta ja sen tunnetta tulevaisuuden osalta. Ongelmaksi koetaan myös yritystoiminnan jatkaminen oman osaamisen osalta. Haasteena on myös se, onko jatkaminen edes mahdollista. Seuraavat kysymykset ovat nousseet pandemian aikana esille keskusteluista ja kyselyistä kohderyhmään kuuluvien  kanssa:  Miten digitalisaatio muuttaa ihmisten kuluttajakäyttäytymistä? Mitä seurauksia kaupungin henkilöstölle on pandemiasta?  On oletettavaa, että pandemian jatkuessa vaikutukset ovat näkyvissä kaikkien kuhmolaisten arjessa eri tavoin.

Tämän hankkeen päätavoite on vahvistaa Kuhmon kaupungin ja kuhmolaisten yritysten toivoa tulevaisuudesta parantamalla ihmisten työhyvinvointia ja työssäjaksamista.  Toisena päätavoitteena on se, että hankkeessa mukana olevat yrittäjät, yritysten ja kaupungin henkilöstö tulevat yhä enemmän tietoiseksi omasta roolistaan hyvinvoinnin edistämisessä. Tavoite on, että ihmiset tuntevat myös poikkeustilan aikana ja sen jälkeen olevansa hyvinvoivia ja omaavansa voimavaroja oman uuden tulevaisuuden rakentamisessa.

Hankkeen toteutusaika on 18.05.2020 – 18.01.2021. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kuhmon yrittäjät ry, Kuhmon Naisyrittäjät ry, Wild Taiga ry, MTK Kuhmo ry sekä Kuhmon kaupunki.

Lisätietoja:

hankkeen johto, kehitysjohtaja Soile Holopainen, 044 7255 304

koordinaattori Sirpa Keränen, 040 5235 450