Energianeuvonta

Avustuksia ja neuvontaa pientalojen perusparannuksiin ja lämmitysjärjestelmien vaihtoon.

Pientalojen lämmitysmuodon vaihtaminen uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi on usein taloudellisesti perusteltua. Öljylämmityksestä pois siirtyminen pienentää samalla merkittävästi pientalon päästöjä. Pientalojen omistajia tuetaan energiatehokkuuden parantamisessa ja lämmitysjärjestelmän saneeraushankkeissa kolmella vaihtoehtoisella tuella:

  1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) energia-avustus asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Lisätietoja ARA:n verkkosivuilla.
  1. Valtionavustus ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen uusiutuvilla lämmitysmuodoilla. Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilla.
  1. Verotuksen kotitalousvähennys: öljylämmityksestä luopumisessa maksimituki 3 500 €/hlö, muissa asunnon perusparannus- ja kunnostustöissä 2 250 €/hlö. Lisätietoja osoitteessa vero.fi-sivustolla.

Yhteen remonttiin voi saada vain yhdenlaista tukea. Koska tukien ehdoissa on eroja, ennen tuen hakemista kannattaa selvittää eri tukien sopivuus ja määrä oman kiinteistön kohdalla.

Monipuolista energianeuvontaa, myös lämmitysmuodoista ja niiden vaihtamisesta löytyy Motivan sivuilta.

Nopeasti vaikuttavia energiansäästökeinoja kotiin ja liikenteeseen Motivan sivuilla.

Lisätietoja avustuksista, niiden perusteista ja hakemisesta saa Kuhmon kaupungin energianeuvoja Visa Veijolalta, p. 040 75 97 449 tai visa.veijola@kuhmo.fi

***

Energianeuvonta on osa Kuhmon VesiEnergia Oy:n ja Kuhmon kaupungin yhteistyössä toteuttamaa hanketta, joka kuuluu ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaan. Hanke on ympäristöministeriön osarahoittama.