Tuupalan koulualueen asemakaavamuutos

Tuupalan koulualueen asemakaavamuutosehdotus nähtävillä 24.9-24.10.2019

Asemakaavaehdotus pidetään uudelleen nähtävillä MRA 32§ mukaisesti Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittausosastolla osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä osoitteessa www.kuhmo.fi/kaavat

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa muistutus asiasta.

Muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse 24.10.2019 mennessä Kuhmon kaupungille osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaavoitus- ja mittauspalvelut
PL 15
88901 KUHMO
tai sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoa antaa: Kuhmon kaupunki, Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 24.9.2019
Kaupunginhallitus