Tuupalan koulualueen asemakaavamuutos

Tuupalan koulualueen asemakaavamuutoksen vireilletulo ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä.

Suunnittelualue sijaitsee Tuupalan alueella. Asemakaavan muutos koskee korttelia 61 ja katu sekä liikennealueita.

Asemakaavan muutoksesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 20.2.2018 alkaen Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittauspalveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä www.kuhmo.fi

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet kaavaluonnoksesta 20.3.2018 mennessä voi toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille osoitteeseen:
Kaavoitus- ja mittauspalvelut, PL 15, 88901 KUHMO
sähköposti: kuhmon.kaupunki@kuhmo.fi

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258 tai mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 20,2.2018

Kaupunginhallitus
Kuhmon kaupunki