Lammasjärven rantaosayleiskaava

Lammasjärven ranta-alueita koskeva rantaosayleiskaavan luonnosvaiheessa. Aineisto Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä. Luonnos aineisto oikealla linkeistä (pdf-muoto).

Kaavaehdotus tulee nähtäville loka-marraskuussa 2019.

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258,  mika.hakkarainen@kuhmo.fi tai Sweco Ympäristö Oy, suunnittelija Johanna Lehto puh. 0405133065, johanna.lehto@sweco.fi