Lammasjärven rantaosayleiskaava

Lammasjärven ranta‐alueita koskeva rantaosayleiskaava ehdotus nähtävillä 17.12.2019‐17.1.2020

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta.

Muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille osoitteeseen:
Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO tai sähköposti:
kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi tai Sweco Ympäristö Oy, suunnittelija Johanna Lehto puh. 0405133065, johanna.lehto@sweco.fi

Kuhmossa 17.12.2019
Kaupunginhallitus
Kuhmon kaupunki

Kaava-asiakirjat

EHDOTUS_Alue-1

EHDOTUS_Alue-2

EHDOTUS_MERKINNAT

ematilaselvitys_ehdotusvaihe

Kuhmo_Lammasjärven_oyk_kaavaselostus_ehdotusvaihe

Vastineet_luonnosvaihe

Luontoselvitys2018_LammasjärviOYK_liitteineen

MAISEMA_KULT_YMP_SELV_alue2_a3

MAISEMA_KULT_YMP_SELVITYS_alue1_a4

MAISEMA_KULT_YMPS_SELV_Lammasjarvi

Raportti Kuhmo Lammasjärven rantaosayleiskaavan arkeloginen selvitys 2019 osa 1 raportti

Raportti Kuhmo Lammasjärven rantaosayleiskaavan arkeloginen selvitys 2019 osa 2 kohdekuvaukset

Raportti Kuhmo Lammasjärven rantaosayleiskaavan arkeloginen selvitys 2019 osa 2 kohdekuvaukset 30-11