Lammasjärven rantaosayleiskaava

Lammasjärven ranta-alueita koskeva rantaosayleiskaavan luonnosvaiheessa. Aineisto Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä. Aineisto oikealla linkeistä (pdf-muoto).

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille osoitteeseen:

Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO tai sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258,  mika.hakkarainen@kuhmo.fi tai Sweco Ympäristö Oy, suunnittelija Johanna Lehto puh. 0405133065, johanna.lehto@sweco.fi