Lammasjärven rantaosayleiskaava

Kuhmon Lammasjärven rantaosayleiskaava laaditaan Lammasjärven ranta-alueelle jatkamaan suoraan keskustaajaman osayleiskaavoitettua aluetta. Alueella on rantakaavat mukaan lukien noin 120 km rantaviivaa. Lisäksi alueella on runsaasti saaria, joista osa on hyvin suuria.

Lammasjärven rantaosayleiskaavoituksen tavoitteena on:

– vastata alueelle kohdistuvaan rakentamispaineeseen
– varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu
– edistää järven virkistyskäyttöä
– selvittää alueella sijaitsevat suojelualueet- ja kohteet sekä mm. luonnon ja maisemien kannalta erityiset alueet
– ohjata maankäyttöä olemassa olevia ranta-asemakaavoja laajemmin