Lammasjärven rantaosayleiskaava

Lammasjärven ranta‐alueita koskeva rantaosayleiskaava

Kuhmon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lammasjärven rantaosayleiskaavan 21.9.2020 § 32.

Päätöksestä ei ole jätetty valituksia. Lammasjärven rantaosayleiskaava tulee voimaan 20.11.2020.

Kuhmossa 20.11.2020

Kaupunginhallitus