Lammasjärven rantaosayleiskaava

Lammasjärven ranta‐alueita koskeva rantaosayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 21.9.2020 § 32