Syväniemen ranta-asemakaavan muutos

Syväniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä 31.1-2.3.2020

Syväniemen ranta-asemakaavan muutoksesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 31.1.2020 alkaen Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittauspalveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä www.kuhmo.fi/kaavat

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse 2.3.2020 mennessä Kuhmon kaupungille osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaavoitus- ja mittauspalvelut

PL 15

88901 KUHMO

TAI sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

 

Lisätietoa antaa: Kuhmon kaupunki, Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

tai kaavan laatija Kimmo Mustonen p. 0400 703 521, kimmo.mustonen@kimmokaava.fi

 

Kuhmossa 31.1.2020

Kaupunginhallitus