Sormulan kortteleiden 659 ja 660 asemakaavanmuutos

Asemakaavan muutos vireilletulo

Sormulan teollisuusalueen kortteleiden 659 ja 660 osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavanmuutos luonnoksena nähtävillä 8.2.2019 -8.3.2019

Asemakaavan muutoksesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 8.2.2019 alkaen Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittauspalveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä www.kuhmo.fi

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse 8.3.2019 mennessä Kuhmon kaupungille osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaavoitus- ja mittauspalvelut
PL 15
88901 KUHMO
TAI sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoa antaa: Kuhmon kaupunki, Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 8.2.2019

Kaupunginhallitus