Sormulan kortteleiden 659 ja 660 asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutosehdotus nähtävillä Sormulan teollisuusalueen kortteleita 659 ja 660 koskeva asemakaavanmuutosehdotus nähtävillä 11.6‐11.7.2019.

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus ja mittauspalveluissa Kainuuntie 82 ja internetissä osoitteessa www.kuhmo.fi/kaavat

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta.

Muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse 11.7.2019 mennessä Kuhmon kaupungille osoitteeseen:
Kuhmon kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaavoitus‐ ja mittauspalvelut
PL 15
88901 KUHMO

TAI

sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoa antaa: Kuhmon kaupunki, Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 11.6.2019
Kaupunginhallitus