Nurmestien risteyksen seudun asemakaava

Kuulutus asemakaavan vireilletulosta (MRL § 62 ja § 63)

Nurmestien risteyksen seudun asemakaavoituksesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.6.2020 alkaen Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä www.kuhmo.fi/kaavat

Suunnittelun tarkoitus ja tavoitteet

Nurmestien ja Sotkamontien risteysalueelle noin 50ha laajuiselle alueelle suunnitellaan kokonaan uutta yritysaluetta. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on nykyaikainen, siisti yritysalue.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta.

Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille osoitteeseen:

Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO tai sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258 tai mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 5.6.2020

Kaupunginhallitus

Kuhmon kaupunki