Nurmestien risteyksen seudun asemakaava

Nähtävillä asemakaava ehdotuksena Nurmestien risteyksen seudun alueelta

Asemakaava ehdotuksena nähtävillä 9.7.-20.8.2021 Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä www.kuhmo.fi/kaavat

Suunnitteluhankkeessa tavoitteena on laatia uusi asemakaava yritystoimintaa varten.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus).

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille 20.8.2021 mennessä osoitteeseen:
Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO tai sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258 tai mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 9.7.2021

Kaupunginhallitus

Kuhmon kaupunki