Nurmestien risteyksen seudun asemakaava

Nähtävillä asemakaavanluonnos Nurmestien risteyksen seudun alueelta

(Kaava-aineisto oikealla liitteissä)

Asemakaavan luonnoksena nähtävillä 15.1-15.2.2021 Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä www.kuhmo.fi/kaavat.

Suunnitteluhankkeessa tavoitteena on laatia uusi asemakaava yritystoimintaa varten.
Alueen työnimi ”Välimäen yrityspuisto”.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille osoitteeseen:
Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO tai sähköposti:
kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258
tai mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 15.1.2021
Kaupunginhallitus
Kuhmon kaupunki