Kantola AK-muutos

Kantolan  teollisuusalueen asemakaavan muutos ehdotuksena nähtävillä 25.2.-25.3.2019

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus ja mittauspalveluissa  Kainuuntie 82 ja internetissä osoitteessa www.kuhmo.fi/kaavat

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta.

Muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse 25.3.2019 mennessä Kuhmon kaupungille osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus- ja mittauspalvelut, PL 15, 88901 KUHMO

TAI sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoa antaa: Kuhmon kaupunki, Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 22.2.2019

Kaupunginhallitus