Kantola AK-muutos

Kantolan teollisuusalueen asemakaavamuutosluonnos nähtävillä 31.8.-1.10.2018

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus ja mittaus palveluissa Kainuuntie 82 ja internetissä osoitteessa www.kuhmo.fi/kaavat

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipide asiasta.

Mielipiteet tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse 1.10.2018 mennessä Kuhmon kaupungille osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaavoitus- ja mittauspalvelut
PL 15
88901 KUHMO
TAI sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoa antaa: Kuhmon kaupunki, Mika Hakkarainen, p. 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kuhmossa 31.8.2018

Kaupunginhallitus