Jonkerin ranta-asemakaava

Tornator Oy on laatimassa ranta-asemakaavaa Jonkerin ranta-alueille. Kaava-alue sijoittuu miltei koko Jonkeri -järven ranta-alueille ja on Tornator Oy:n omistamilla mailla.

Kuhmon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 18.2.2014 § 6.

Kaavapäätöksestä on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole lainvoimainen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

KHO kumosi 27.4.2017  kaupunginvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset, joten

Jonkerin ranta-asemakaava ei ole saanut lainvoimaisuutta.