Asemakaavan muutos Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja – Pajakkakosken silta, Kuhmo

Asemakaavan muutos Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja – Pajakkakosken silta, Kuhmo

Tien linjausta koskeva asemakaavanmuutos ehdotuksena on tulossa nähtäville yhtäaikaisesti tiesuunnitelman kanssa elo-syyskuussa 2021.