Asemakaavan muutos Maantien 900 (Hyryntie) välillä Kantolankuja – Pajakkakosken silta, Kuhmo

Kuulutus asemakaavaehdotus uudelleen nähtävillä 14.4.-16.5.2022

Asemakaavaehdotus kartta

Asemakaavaselostus

Luontoselvitys

Meluselvitys

Vastineet muistutuksiin.

Tiesuunnitelmaluonnoskartta

Karttaosa 1 Karttaosa 2

Tiesuunnitelma tulossa nähtäville ja lausuntopyynnöille touko-kesäkuussa.