Yrittäjän Kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea elämän muutostilanteissa kuhmolaisille yrittäjille


Kuhmon kaupunki ja MIELI Kainuun mielenterveys ry ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen tarjotakseen kuhmolaisille yrittäjille psykososiaalista kriisitukea. Yrittäjille tarjottava apu ja tuki on helposti lähestyttävää järjestölähtöistä matalan kynnyksen kriisiapua.

Kuva: Miika Manninen Photography

Yrittäjän kriisikeskus tarjoaa kuhmolaisille yrittäjille ja heidän läheisilleen ammatillista keskustelutukea, tietoa mielenhyvinvoinnista ja vertaistukea sekä toimii yhteistyössä yrittäjien kanssa toimivien verkostojen kanssa, lisäten heidän tietouttaan kriiseistä ja mielenhyvinvoinnin asioista. Kriisikeskus pyrkii tarjoamaan keskusteluapua yrittäjille myös ennaltaehkäisevästi ja hyvinvointia ylläpitävästi. Toimintaa kehitetään yhteistyössä kuhmolaisten yrittäjien ja heitä auttavien verkostojen kanssa, yrittäjien tarpeita parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Yhteistyökumppaneiden kanssa vaihdetaan asiantuntijatietoa ja tiedotetaan toiminnasta.

Yrittäjän kriisikeskuksesta

Yrittäjän Kriisikeskuksessa yrittäjälle tarjotaan aika, paikka ja tila tulla kuulluksi. Yrittäjä saa kertoa, purkaa ja tuntea niitä asioita, jotka stressaavat, ahdistavat ja huolettavat juuri nyt. Haastavat elämäntilanteet voivat liittyä esimerkiksi työelämään, omaan jaksamiseen, terveyteen, pari- tai perheongelmiin tai läheisen menetykseen.

Keskustelu voi helpottaa oloa ja auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta sekä löytämään uusia näkökulmia vaikealta tuntuviin asioihin. Keskustelutuen kautta yrittäjä saa tietoa ja tukea kriisistä selviytymiseen. Tukea saa maksutta, anonyymisti ja luottamuksellisesti.

Henkilökohtaisen keskustelutuen lisäksi yrittäjille järjestetään Kainuun alueella hyvinvointiryhmiä, koulutuksia ja matalankynnyksen työpajoja yrittäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. Lisätietoja saatavilla Kainuun Kriisikeskuksen nettisivuilta osoitteesta www.yrittajankriisikeskus.fi.

Ajanvaraus ja neuvonta

Voit varata keskusteluajan suoraan kriisityöntekijä Saija Oittiselta (p. 044 313 3386) tai jättämällä yhteydenottopyynnön nettisivujen kautta.

Kuhmon kaupungintalolta voi varata tilan asiakastapaamista varten. Etätapaamisten toteutumista voidaan tukea kaupungintalolla laittamalla esimerkiksi asiakkaalle etäyhteydet valmiiksi ja auttamalla niiden käytössä.

Lisätiedot

Kriisityöntekijä Saija Oittinen p. 044 313 3386, saija.oittinen@kainuunkriisikeskus.fi

Kuhmon kaupungin kehitysjohtaja Soile Holopainen, p. 044 7255 304, soile.holopainen@kuhmo.fi

Tilavaraukset Kuhmon kaupungintalolta Eliisa Heikkinen, p. 044 7255 295, eliisa.heikkinen@kuhmo.fi