Ympäristöministeriö avustaa Puinen sote-asema -hanketta


Ympäristöministeriö lausuu avustuspäätöksessään että Kuhmon kaupungilla on kokemusta ja vahvaa osaamista puurakentamisesta. Tämän osaamisen ja tietotaidon siirtäminen hankkeen tulokseen ja kehitettävään malliin, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää, nähdään erittäin tärkeänä.

Päätöksessään Ympäristöministeriö katsoo että hankkeen tavoitteena on luoda julkiselle puurakentamiselle uusi, innovatiivinen ja monistettava hankintamalli, jota voidaan hyödyntää Suomen muissa kunnissa. Kehityshankkeen kohteena on puurakenteinen sote-asema, joka tuottaa referenssikohteen lisäksi monistettavan ja skaalattavan toimintamallin muille kunnille. Hankkeessa kehitetään toteutusmalli, jolla ratkaistaan julkiseen puurakentamiseen liittyviä haasteita ja siinä syntyviä tuloksia voidaan hyödyntää Suomen muissa kunnissa, joissa suunnitellaan sote-rakentamiseen investoimista.