Yhdeksän rajaseutukunnan yhteistyöhankkeelle haetaan rahoitusta


Kuhmon kaupunki hakee AKKE-rahoitusta käynnistääkseen rajaseutukuntien yhteistyöhankkeen.

Ilmakuva Kuhmosta

”Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa” -hanke toteutettaisiin yhdessä Sallan, Savukosken, Kuusamon, Suomussalmen, Kuhmon, Lieksan, Ilomantsin, Kiteen ja Tohmajärven kanssa. Kuhmon kaupunki toimisi hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tavoitteena on muodostaa rajakuntien vaikuttava verkosto, joka vahvistaa itäisen Suomen visiotyön mukaisesti alueen elinvoimaa ja kehittymistä sekä varautumista.

– Tällainen verkostomainen toiminta tuo vaikuttavuutta osaamisperustaiseen rajaseutujen aluekehittämiseen, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä toteaa.

Verkostotyö kiinnittyy alueiden, kaupunkien ja kuntien strategisiin valintoihin ja painopisteisiin. Lisäksi verkoston toiminta kytkeytyy maakuntaohjelmiin sekä myös kansallisiin strategioihin ja linjauksiin.

Maakuntien kuntien ja toimijoiden yhteistyö on vahvaa ja kannatettavaa, mutta samalla tärkeät rajaseutujen teemat voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Rajaseutujen kunnilla on monia yhteisiä kehittämisen teemoja, mutta vakiintuneet yhteistyöfoorumit eivät alueellamme juurikaan tue rajakuntien yhteistä toimintaa.

Rajaseutukuntien hanke vahvistaisi rajaseutujen yhteistä strategista kehittämistä, ja kehittäisi esimerkiksi alueen yritysverkostoja, matkailu- ja kulttuurialan toimintaedellytyksiä sekä myös oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeessa tehtäisiin tutuksi rajaseudun yrityksiä maakuntakeskusten nuorille ja kehitettäisiin kuntien palvelujärjestelmiä niin, että ne tukevat monipaikkaisuutta. Opiskelijat ja tulomuuttajat, erityisesti kansainväliset muuttajat olisivatkin yritysten lisäksi yksi tämän hankkeen keskeisistä kohderyhmistä.

”Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa” -hanke parantaisi myös rajaseutujen kaupunkien ja kuntien kykyä hyödyntää EU-ohjelmien ja muiden ohjelmien hankerahoitusta ylimaakunnallisilla sekä rajat ylittävillä (Eurooppa ja Skandinavia) hankekokonaisuuksilla. Lisäksi toimet yhteisen ennakointityön ja varautumisen parissa Suomen pisimmällä yhtäjaksoisella maarajalla olisivat hankkeen päätavoitteiden joukossa.

Hankesuunnitelman mukaisia pitkän tähtäimen tavoitteita ovat muun muassa rajaseutukuntien yhteistyön pysyvien rakenteiden muodostaminen, monipaikkaista asumista ja kansainvälistä muuttoa tukevien palvelujen syntyminen sekä verkottuneet yritykset ja aktiivinen, ylimaakunnallinen hanketoimijoiden verkosto.

Kuhmon kaupunginhallitus päättää rahoitushausta tiistaina 21.2.2023.