Vastauksia kysymyksiin koskien väestösuojia ja joditabletteja


Joditabletit

Suomeen ei kohdistu mitään sellaista uhkaa, joka edellyttäisi joditablettien käyttöä. Myöskään Ukrainan ydinvoimaloihin liittyvissä tapauksissa ei ole sellaista uhkaa joka edellyttää joditablettien käyttöä Suomessa (lähde STUK).  Yleisesti suositellaan väestöä hankkimaan joditabletteja koteihinsa ja loma-asuntoihinsa.

Väestönsuojat

 • Ketä varten väestönsuoja on:
  • Pelastuslain 379/2011, 71 § mukaan rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten
 • Mikä väestönsuoja on:
  • Väestönsuoja on tila tai rakennus, joka on tarkoitettu antamaan ihmisille suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta
 • Väestönsuoja:
  • Väestönsuoja varusteineen ja laitteineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön 72 tunnissa (PeL 379/2011, 76 §)
  • Vastuu väestönsuojien kunnossapidosta on rakennuksen omistajalla, jonka on nimettävä vastuullinen hoitaja sekä huolehdittava vuosihuolloista (Vuositarkastukset ja –huollot pitävät suojan kunnossa)
  • Väestönsuojan käyttökuntoon saattaminen toteutetaan viranomaisen erillisestä määräyksestä
 • Milloin väestönsuojaan tulee hakeutua:
  • Väestönsuojaan siirtyminen toteutetaan viranomaisen erillisestä määräyksestä
  • Pelastusviranomainen tiedottaa määräyksestä viranomaisviestinnän keinoin esim.  väestöhälyttimen avulla (ääni ja puhe).
 • Väestönsuojan rakentamisen velvoite:
   • Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi.
   • Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä momentissa säädetystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1 500 neliömetriä.