Kuhmon varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2023


Kyselyn tuloksia ja kehittämiskohteita

Asiakasperheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä lomakkeella helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 48 asiakasta, kun asiakasperheitä varhaiskasvatuksessa oli tuolloin n. 200. 

Asiakaskyselyn kysymykset olivat viisiasteikkoisia monivalintakysymyksiä. Lisäksi vastaajat ovat voineet kirjoittaa avoimesti kommentteja ja kehittämistoiveita.  

Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan yleisvaikutelma  

Yleisvaikutelmana huoltajien vastauksissa oli tyytyväisyys järjestettyihin esiopetus- /varhaiskasvatus- palveluihin ja se näkyy kaikissa vastauksissa koko kyselyn osalta. Yleisarvosana varhaiskasvatuksen laadusta oli 4.4. 

Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan järjestämiseen liittyvät asiat 

Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan järjestäminen on huoltajien mielestä sujunut hyvin. Varahoidon ja esiopetuksen vuorohoidon järjestelyiden sujuvuuteen täytyy vielä kiinnittää jatkossa huomioita ja kehittää toiminnan laatua. 

Yhteistyö esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan henkilökunnan kanssa 

Asiakasperheet kokevat, että esiopetuksen/varhaiskasvatuksen henkilöstö ottaa hyvin huomioon lasten mielipiteet ja toiveet. Kehitettäviksi kohteiksi nousevat huoltajien ja henkilöstön väliset kohtaamiset arjessa sekä varhaiskasvatuksen arvojen näkyväksi tekeminen.  

Lapsen esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan toimintaympäristö 

Varhaiskasvatuspaikkojen toimintaympäristöt ovat huoltajien mielestä pääosin siistejä ja puhtaita. Toimintaympäristöjen toimivuutta ja viihtyisyyttä ovat haastaneet keskeneräiset remontit, niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Sisäilmaongelmat nousivat esille muutamissa vastauksissa.  

Lapsen kokemukset esiopetus-/varhaiskasvatuspaikassa 

Lasten kokemukset ovat olleet positiivisia esiopetuksesta/varhaiskasvatuksesta. Huoltajien mielestä lapsella on päivittäin riittävästi mahdollisuutta itseohjautuvaan leikkiin. Tämän lisäksi huoltajat kokevat, että varhaiskasvatus tukee lapsen myönteistä minäkuvaa ja lapset oppivat varhaiskasvatuksessa hyvin tunne- sekä vuorovaikutustaitoja. Kehitettäväksi kohteeksi nousee tiedottaminen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kiusaamisen ennaltaehkäisyyn laadituista toimintatavoista. 

Varhaiskasvatus toivoo, että perheet olisivat aktiivisesti mukana kehittämässä varhaiskasvatustoimintaa. 

Asiakaskyselystä saatte tarkempaa tietoa varhaiskasvatuksen sivulla olevasta koonnista. 

Palautteet käydään yksiköissä huolellisesti läpi ja kehitämme toimintaamme niiden mukaisesti!  

 

Kiitos teille, jotka vastasitte.  

 

Yhteistyöterveisin Kuhmon varhaiskasvatuksen henkilökunta