Varaudu helteeseen – kuumuus voi aiheuttaa terveyshaittoja


Sääennusteiden mukaan tukalat helteet jatkuvat Kainuussa vielä useamman päivän. Lämmintä on luvassa tämän jälkeenkin. Ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haitoille. Voimakkaat helteet voivat kuitenkin olla terveysriski kenelle tahansa, jos kuumuuden vaikutuksilta ei suojauduta riittävästi.

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, joten naapureiden ja läheisten olisi syytä huolehtia ikäihmisen ja riskiryhmiin kuuluvien hyvinvoinnista kuumalla kesäsäällä.

Helteestä aiheutuvia haittoja voi vähentää huolehtimalla riittävästä nesteiden saannista ja välttämällä oleskelua auringonpaisteessa.

Myös ilmastoituihin tiloihin hakeutumisella voi saada helpotusta helteeseen. Kainuussa esimerkiksi kuntien terveysasemien tiloissa tai keskussairaalassa on pääsääntöisesti ilmastoituja tiloja ja ne ovat käytettävissä aukioloaikojen mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa ohjeita hellehaittojen torjuntaan ja muistuttaa samalla myös koronaturvallisuudesta.

Terveydenhuollossa ei merkittäviä vaikutuksia toistaiseksi

Helteen vaikutukset näkyvät yleensä ensihoidossa ja päivystyksessä. Kaikki potilaat saadaan tällä hetkellä asianmukaisesti hoidettua. Lisäpaikkoja ei ole tarvinnut ottaa käyttöön.

Ensihoidon tehtävät ovat lisääntyneet nyt kuumimpaan aikaan, noin 15 % tavalliseen kesäviikkoon verrattuna”, kertoo Kainuun soten ensihoidon ylilääkäri Marko Hoikka. ”Aurinkoiset ilmat saattavat houkutella nauttimaan myös alkoholipitoisia virvokkeita. Kohtuullisuus on erityisen tärkeää helteellä ja myös alkoholittomia juomia tulee juoda. Päihtymystila lisää myös riskiä tapaturmille ja onnettomuuksille, ja tämä ikävä kyllä näkyy sitten mm. ensihoidon hälytyksissä”, jatkaa Hoikka.

Apua saa päivystysnumeroista

Soita päivystysapuun numeroon 116 117 ennen hakeutumista päivystykseen. Päivystävä sairaanhoitaja arvioi tilanteen ja antaa jatko-ohjeet. Saat arvion vastaanottoajastasi, mikäli joudut hakeutumaan päivystykseen, näin päivystyksessä asiointi helpottuu.

Huomaathan kuitenkin, että päivystyksessä tilanne voi muuttua arvioidusta kiireellisempien potilaiden vuoksi. Henkeä uhkaavissa ja muissa hätätilanteissa on aina soitettava hätäkeskukseen 112. Jos esimerkiksi ikääntyvien asukkaiden olosuhteet ovat vaikeat kotona pärjäämiseen, yhteyttä voi ottaa sosiaalipäivystykseen numeroon 044 797 0676. Myös eläinten hyvinvoinnista tulee huolehtia tarjoamalla riittävästi nestettä sekä suojaa lämmöltä. Päivystävän eläinlääkärin tavoittaa numerosta 0600 303 301 (maksullinen puhelinpalvelu).

Lisätiedot

Ensihoidon ylilääkäri Marko Hoikka, p. 044 797 4339

Päivystyksen ylilääkäri Katri Mäenpää, p. 040 671 1060