Vapun juhlintaan hillitysti kotioloissa


Poikkeusolojen vappujuhlat on syytä viettää oman perheen kesken kotioloissa tai nauttia kevään tulosta vaikkapa luonnon helmassa.
Kuhmon kaupunki toivoo ihmisiltä vastuullista juhlintaa. Juhlijoita pyydetään ottamaan huomioon voimassa olevat rajoitteet ja kunnioittamaan niitä.

– Kannetaan vastuu niin läheisistä kuin itsestämmekin huolehtimalla, että kokoontumisrajoitteita tulee noudatettua, vetoaa kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Jokaisen on syytä muistaa, että vaikka tuntee olevansa terve voi tietämättään olla viruksen kantaja ja sitä kautta myös viruksen levittäjä. Vastuulliseen toimintaan kuuluu välittää kanssaihmisistään sen verran, ettei aiheuta toisille ihmisille terveyshaittaa tietoisesti tai tiedostamatta.

Rajoitteiden mukaan edelleenkään ei tule kokoontua yli 10 henkilön porukoissa ja pienemmissäkin joukoissa tulee huolehtia riittävästä turvaetäisyydestä. On suositeltavaa, että tapaamisia oman perheen ulkopuolisten henkilöiden kanssa vältetään koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Myöskin turhaa liikkumista kannattaa edelleen vältellä ja jättää matkustaminen epidemian jälkeiselle ajalle.

– Viranomaisilla on oikeus puuttua turhiin kokoontumisiin etenkin, jos porukat ylittävät 10 henkilön suosituksen rajan, muistuttaa hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen. Näin on jo jouduttu toimimaan Kuhmossakin etenkin koulu- ja liikunta-alueilla. Kähkönen pyytääkin huoltajia olemaan aktiivisesti kiinnostuneita lastensa ja nuortensa menemisistä ja tekemisistä.

Vapun aikaan päihteet kuuluvat monen juhlintaan. Vanhempien kuuluu kasvattaa ja valvoa lapsiaan. Vanhempien vastuulla on sopia selvät pelisäännöt vapun aikaiseen toimintaan. Vanhempien on tiedettävä, missä ja kenen kanssa lapset viettävät aikaansa. Vanhempien on huolehdittava myös siitä, että lapset eivät saa alkoholia haltuunsa. Päihteiden nauttiminen ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

Perheissä on myös oltava selvät rajat kotiintuloajasta.

– Kuhmon kaupungin johtoryhmän vahva suositus on, että lapset ja nuoret ovat kotona ilta seitsemältä, muistuttaa Määttä. Perheissä on hyvä käydä keskustelu tästä suosituksesta vapun alla. Mitä useammassa perheessä kotiintuloajasta pidetään kiinni, sen helpompaa rajojen asettaminen sekä niiden noudattaminen on kaikkien kuhmolaisten lasten ja nuorten osalta.

Päihteiden liiallinen käyttö aiheuttaa usein myös häiriökäyttäytymistä. Häiriköinti ei kuitenkaan nostata kenenkään juhlatunnelmaa. Hyvinvoinnin ja juhlamielen säilyttämiseksi päihteiden käytön tulisikin pysyä hyvin maltillisena.

Päihteiden käytössä tulee huomioida ympäristö.

– Usein lapset kokevat aikuisten päihteiden käytön uhkaavana ja pelottavana, toteaa päihdeneuvontapuhelimen päällikkö Minttu Tavia EHYT ry:stä huhtikuun blogikirjoituksessaan. Aikuisen päihdekäyttäytyminen aiheuttaa myös huolta lapsen mielelle. Humalahakuisesta juomisesta voi aiheutua lisäksi turvallisuusriski niin itselle kuin lähimmäisillekin.

Poikkeusolojen muuttunut arkirytmi on jo sinällään riski lisääntyneeseen päihteiden ja alkoholin käyttöön. On tärkeää pitää huolta ettei juhlaviikonlopun jälkeen jää päälle ”ikuinen vappu”. Hallitse juomistasi pitämällä kiinni arjen rutiineista äläkä hamstraa alkoholijuomia käden ulottuville.

– Otetaan vappujuhlinnan kohteeksi Kuhmon vahvuudet: kaunis luonto, puhdas ilma ja väljyys. Pakataan eväät reppuun ja lähdetään omien lähimpien kanssa viettämään vapaapäiviä heräävään luontoon, ehdottaa kaupunginjohtaja.

Samalla Määttä muistuttaa jatkuvasti heikentyvistä jäistä ja kehottaa luonnossa liikkuvia varmistumaan alueella kulloinkin vallitsevasta jäätilanteesta tai pysymään turvallisesti maalla.