Vapaankelkkailun alueet Kuhmossa


Kuhmossa on tänä talvena kaksi Metsähallituksen vapaankelkkailun aluetta, Kuikka ja Romuvaara. Alueille johtavien teiden aurauksesta vastaa Kuhmon kaupunki.
Metsähallitukselta on tullut tietoon, että  Romuvaaran alueella ei olla pysytty alueen sisällä.
Muistutamme siis kaikkia alueiden käyttäjiä:
  • pysy vapaankelkkailun alueen rajojen sisällä, suojelualueilla ja yksityismailla kelkkailualueen ulkopuolella ajaminen on kielletty
  • alueen sisällä on kiellettyä ajaminen alle kolmen metrin korkuisissa taimikoissa
  • kelkkailulla ei saa häiritä eläimiä
  • hakkuualueilla ei saa kelkkailla ja hakkuualueille johtavilla teillä on noudatettava erityistä varovaisuutta
Huomioithan, että alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa
Lisätietoja alueista Metsähallituksen sivuilta