Uusia koronatartuntoja Kainuussa


Kainuussa todettu useita uusia tartuntoja viikonlopun aikana. Kuhmossa on todettu lauantaina 24.7. kaksi tartuntaa ja Kajaanissa viikonlopun aikana yli 10 tartuntaa. Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on 91,7 / 100 000 / 14 vrk. THL:n tartuntatilastoissa Kainuun ilmaantuvuus on tätä suurempi. Ero voi johtua muualla tilastoiduista asukkaista tai ulkomaalaisten rekisteröitymisestä alueelle; asiaa selvitetään parhaillaan. Kainuun tartunnanjäljitys tiedottaa, että sairastuneiden kontaktien selvittämisessä sekä näihin liittyvissä yhteydenotoissa on viivettä.

Kesätapahtumissa ei tietoa tartunnoista – varovaisuuteen syytä myös jälkikäteen

Riski altistua koronatartunnalle on kohonnut koko maassa lisääntyvien tartuntojen vuoksi. Tapahtumissa, yleisötilaisuuksissa ja ravintoloissa on syytä yleiseen varovaisuuteen, vaikka näitä koskevia varsinaisia rajoituksia ei olekaan voimassa.

Kaikissa oman perheen ulkopuolisissa kontakteissa on suositeltavaa noudattaa yli kahden metrin turvavälejä tai käyttää kasvomaskia. Yleisötapahtumissa on noudatettava annettuja ohjeita.

Yleisötapahtumista leviäviä tartuntoja ei ole tullut Kainuussa tietoon. Sen sijaan ihmisten aktiivinen liikkuminen etenkin viikonloppuisin näkyy voimakkaasti tartuntaluvuissa. ”Merkittävä osa tartunnoista on peräisin yksityisistä kokoontumisista tai tapaamisista ja näistä edelleen jatkuvista ketjuista”, selventää Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola. ”Mikäli kontakteja on ollut runsaasti esimerkiksi kesätapahtumissa, on jälkikäteenkin syytä olla varovainen ja hakeutua tarvittaessa koronatestiin”.

Kansalaisilla monenlaista huolta ja kysyttävää koronatilanteesta

Kesän aikana huonontunut koronatilanne on lisännyt julkista keskustelua ja yhteydenottoja myös Kainuussa. Ihmisten huoli näkyy myös viestien sävyssä. ”Yhtäältä on väsymistä tilanteeseen ja toisaalta vaaditaan kovempia toimia. Syitä ja syyllisiä tartuntojen lisääntymiseen mielellään etsitään, ja myös asiattomien viestien ja perättömien tietojen levittäminen on lisääntynyt”, kertoo Kainuun soten viestintäpäällikkö Terho Pekkala.

Kainuun sote viestii päivittäin tartuntatilanteesta ja koronaohjeista sekä median että omien kanaviensa välityksellä. ”Tuskin Suomessa missään voi jäädä epätietoiseksi koronatilanteesta tai sen edellyttämistä toimista. Nyt ollaan kuitenkin erilaisessa tilanteessa kuin esimerkiksi viime talvena – tapauksia on enemmän ja niihin liittyvät tapahtumat moninaisempia, jotka vaikeuttavat erityisesti jäljityksen tilannetta”, jatkaa Pekkala.

Kainuun terveysviranomaisille tulee yhteydenottoja, joissa esitetään huolta koronatorjunnan toimien riittävyydestä. Myös eri lähteissä esiintyvät erilaiset tartuntaluvut aiheuttavat hämmennystä kansalaisten keskuudessa. Tartuntojen lisääntyessä esiintyy myös vaatimuksia tiukemmista rajoituksista. Tärkein tartuntojen torjuntakeino on kuitenkin jokaisen yksilön vastuu turvallisesta toiminnasta noudattamalla annettuja ohjeita tai määräyksiä.

Rajoituksia voidaan tehdä tartuntatautilain mukaisten edellytysten täyttyessä, arvioiden samalla niiden hyötyjä ja haittoja. Tilannetta seurataan jatkuvasti. Toimivalta rajoituspäätöksissä on yksittäisten kuntien osalta tartuntataudeista vastaavalla toimielimellä, Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksella. Koko maakuntaa koskevien rajoitusten asettamisen toimivalta on Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla.

Lisätietoja koronatilanteesta ja -rokotuksista Kainuun soten netistä sote.kainuu.fi.

Kainuun sote oikoo virheellisiä tietoja ravintolarajoituksiin liittyen

Julkisuudessa on esitetty virheellisiä käsityksiä, joiden mukaan Kainuun sote ei olisi toimittanut ajoissa tarvittavia tietoja päätöksentekoa varten. Tieto on virheellinen ja tähän liittyvää uutisointia on pyydetty oikaisemaan. Tapahtumiin ei liity Kainuun osalta epäselvyyksiä, ja faktat asiassa ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveysministeriö on 16.7 pyytänyt sairaanhoitopiireiltä arviota millaiseksi alueiden epidemiatilanne kehittyy 22.7. mennessä. Tätä arvioita pyydettiin 20.7. mennessä, ja se toimitettiin asianmukaisesti STM:öön 19.7. Ministeriö on ollut tietoinen arviosta – jonka mukaan alue siirtyisi kiihtymisvaiheeseen – ja todennut 21.7 Kainuun kiihtymisvaiheeseen siirtymisen jälkeen, että päätöstä rajoituksen asettamisesta vielä harkitaan.

Valtioneuvosto on ilmoittanut käsittelevänsä epidemiatilannetta ja ravintolarajoituksia uudelleen tällä viikolla.

Lisätiedot

Pandemiapäällikkö Tuomo Erola, p. 044 797 4872

Viestintäpäällikkö Terho Pekkala, p. 044 7970 269