Ulkoliikuntapaikoilla saa liikkua valtioneuvoston ohjeistuksia noudattaen


Kuhmossa ulkoliikuntapaikat ovat olleet avoinna ja niitä voi käyttää valtioneuvoston linjauksen ohjeistusta noudattaen. Edelleen on noudatettava 10 hengen kokoontumisrajoitusta. Harrasteryhmien aloittamista kehotetaan lykättäväksi 8.6 saakka.

Kuntien omistamissa ulkoliikuntapaikoissa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat seuraavaa linjausta aikavälillä 14.5.-31.5.2020:

  • Pienillä ulkoliikuntapaikoilla voi olla samanaikaisesti enintään 10 henkilöä.
  • Suurilla kentillä kuten jalkapallo-, yleisurheilu- ja muut vastaavat kentät voi samanaikaisesti olla yhteensä enintään 30 henkilöä ja hekin enintään 10 henkilön ryhmiin jakautuneina siten, ettei lähikontakteja synny.
  • Golf-kenttien osalta suositellaan, että niillä olisi samanaikaisesti yhteensä enintään 50 henkilöä ja hekin enintään 10 henkilön ryhmiin jakautuneina niin, ettei lähikontakteja synny.
  • Kilpailuja ja otteluita ulkoliikuntapaikoilla ei voi järjestää toukokuun aikana.

Tuupalan koulukeskuksen lähiliikuntapaikka on koulun omassa käytössä koulutyön päättymiseen saakka.

Kuhmon kaupunki suosittelee harrasteryhmille, että ne eivät aloita harjoituksia ennen koulujen päättymistä. Turvallisinta on aloittaa kokoontumiset vasta 8.6., jolloin nähdään onko koulujen avaaminen vaikuttanut tartuntojen määrään Kuhmossa. Myös tartuntaketjut voidaan helpommin jäljittää, jos koulutyön jälkeen ei ole ryhmätoimintaa.

AVI:n ohjeistuksien mukaan myös yksityisten liikuntapaikkojen omistajien ja kolmannen sektorin liikuntapaikkojen omistajien suositellaan toimivan edellä kuvatulla tavalla.

Ulkoliikuntapaikkojen käytöstä 1.6.2020 alkaen annetaan valtiovallan taholta ohjeita toukokuun aikana.