Uimahallissa tarkkaillaan allasvesihygieniaa


Kuhmon uimahallin allasvesihygienia on asetetuissa arvoissa, mutta viime vuoden aikana niissä on tapahtunut jonkin verran muutoksia huonompaan suuntaan. Vuosien saatossa allasveden laatu on yleisesti ottaen ollut erinomaisella tasolla.

Kuva: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
Peseytymisen jälkeen puhtaassa vedessä on ilo pulikoida

 

Uimahallin vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti allasvesiasetuksen mukaisesti.  Valvira on laatinut allasvesiasetuksen soveltamisohjeen, jonka mukaan terveydensuojeluviranomainen valvoo allasveden laatua ja uimahallin ylläpitäjä seuraa vedenkäsittelyn toimivuutta. Valvonnan tavoitteena on pitää yllä allasvesihygieniaa sellaisella tasolla ettei se aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle.

Vuoden lopussa Kuhmon uimahallin allasvesihygieniasta pidettiin moniammatillinen palaveri Kuhmon kaupungin ja terveydensuojeluviranomaisen kesken, koska valvonnassa havaittiin allasveden laadun heikkenemistä.

– Palaverissa kävimme läpi erilaisia syitä ja vaihtoehtoja miksi arvot ovat meillä heikentyneet ja miten voimme jatkossa parantaa veden hygieniatasoa, kertoo hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen.

Kuhmon kaupungin puhtauspalvelut tarkistavat omat käytänteensä, mutta yksin se ei riitä vaan mukaan tarvitaan kaikki uimahallin käyttäjät.

– Jokainen altaan käyttäjä on ratkaisevassa osassa, jotta hygieniataso saadaan pidettyä asetetuissa arvoissa, muistuttaa Kähkönen.

Uimahallin työntekijöille on annettu ohjeistus tarkkailla, ohjeistaa ja tarvittaessa puuttua asiakkaiden hygieniakäyttäytymiseen uimahallissa.

Perusteellinen peseytyminen saippuaa käyttäen ja ilman uima-asua on välttämätöntä ennen saunaan samoin kuin ennen uima-altaaseen menoa. Myös hiukset on pestävä ja pitkät hiukset on laitettava kiinni tai on käytettävä uimalakkia. Shortseissa, myöskään uimashortseissa, ei altaaseen saa mennä. Sen sijaan lahkeelliset uimapukukankaasta valmistetut uimahousut käy.

Kähkönen toivoo, että uimahallin käyttäjät ymmärtävät, että nyt tarvitaan kaikkien panosta, jotta toiminta uimahallissa jatkuu ilman keskeytyksiä. Hän jatkaa, että valitettavasti Suomessa on vuosien saatossa jouduttu muutamia kertoja sulkemaan uimahalleja huonon allasveden laadun takia. Tällöin altaat joudutaan puhdistamaan erikoismenetelmillä.