Kuhmon uimahalli vammaiskorttikohteeksi


EU:n Vammaiskortin tarkoituksena on lisätä yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja aktiivisuutta.

kuva vammaiskortista

”Väestön ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen ovat tuoneet uimahallissamme enenevässä määrin tilanteita, joissa asiakas tarvitsee tuekseen avustajan tai tukihenkilön”, kertoo hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen.

Säännöllinen liikunta ja fyysinen aktiivisuus edistävät toimintakykyä ja ylläpitävät hyvinvointia.

”Usein vesiliikunta on vielä mahdollista, vaikka liikkuminen olisikin jo rajoittunutta. Siksi onkin tärkeää mahdollistaa myös toimintakyvyltään rajoittuneiden liikuntaharrastuksen turvaaminen”, taustoittaa Kähkönen.

Uimahalli lisää myös mielenvireyttä ja mahdollistaa sosiaaliset kontaktit.

”Asiakkainamme on henkilöitä, jotka tykkäävät käydä uimahallissa vain saunomassa muita nähdäkseen ja juttuseuraa saadakseen, kun ovat yksin asuvia”, Kähkönen kertoo esimerkin asiakaskunnasta.

A-merkinnällä olevan EU:n vammaiskortin esittämällä vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö todistaa oikeutensa avustajan tarpeeseen. Avustaja on avustettavan itsensä valitsema henkilö, esimerkiksi henkilökohtainen avustaja, perheen jäsen tai kaveri.

Uintiavustaja avustaa erityistukea tarvitsevaa uimahallin asiakasta ja huolehtii hänen turvallisuudestaan pukeutumis-, peseytymis-, wc- ja allastiloissa. Avustettava voi olla esim. kehitys-, liikunta-, tai aistivammainen, pitkäaikaissairas tai henkilö, jonka vamma ei välttämättä näy ulospäin. Tällöin avustustarpeen toteaminen kassalla on vaikeaa ilman EU:n vammaiskorttia.

Kuhmon uimahallissa avustajan on oltava samaa sukupuolta avustettavan kanssa tilojen asettamien rajoitteiden vuoksi.
”Meillä on asiakkaille tarjottavissa ainoastaan naisten ja miesten puolet”, Kähkönen toteaa.

EU:n Vammaiskortin käyttäjän avustajalta ei peritä uintimaksua. Avustajalta ei myöskään peritä uintimaksua, kun hän on työtehtävässään avustajan tai tukihenkilön roolissa.
Vammaiskortin käyttöönotossa huomioidaan siirtymäaika. Uimahallin asiakaspalvelusta toivotaan, että ensi syyskuun alusta alkaen asiakkailla olisi EU:n vammaiskortti esitettävänä uimaan tullessaan.

Tietoja EU:n Vammaiskortista

EU:n Vammaiskortti on ollut Suomessa käytössä kesäkuusta 2018 alkaen. Kuhmossa vammaiskorttikohteita ovat uimahalli ja Kuhmo-talo.

Kortti on vapaaehtoinen, eikä sillä saa sosiaalietuuksia. Se ei ole alennuskortti. Kortti maksaa 10 euroa ja se on voimassa 10 vuotta.

Kortti haetaan Kelan tilauslupalomakkeella. A-merkinnällä oleva avustajaan oikeuttavan kortin voi saada seuraavilla olemassa olevilla päätöksillä tai dokumenteilla

  • Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
  • Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
  • Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
  • Omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
  • Päätös saattajapalvelusta (osana VPL:n kuljetuspalvelua tai SHL:n mukainen liikkumista tukeva päätös) (A)
  • Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
  • Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu -päätös (A)
  • Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)
  • Näkövammaiskortti (A)
  • Erityisen tuen päätös (A)

Muut kuin A-merkinnällä olevat EU:n vammaiskorttiin oikeuttavat viralliset päätökset voi tarkistaa vammaiskortti.fi -nettisivulta.