Tytti Määttä Työ- ja elinkeinoministeriön selvityshenkilöksi


Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän selvittämään paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämistä eli tapoja, joilla työskentely, asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla on mahdollista elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa.

– Tartun tähän selvityshenkilön työhön mielelläni. Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden nykyistä laajempi hyödyntäminen on Suomelle iso mahdollisuus. Haluan panostaa myös siihen, että selvityksen avulla luodaan edellytykset kehittyvälle etä- ja monipaikkatyön johtamiselle sekä työhyvinvoinnille, Määttä kertoo tuntemuksistaan ja tavoitteistaan uuden tehtävänsä aloittamisen kynnyksellä.

Kaupunginjohtaja tekee selvitystyön paikkariippumattomasti Kuhmosta. Hän hakee kaupunginhallitukselta sivutoimilupaa toimiakseen selvityshenkilönä.

Lue lisää aiheesta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Tytti Määttä p. 044 725 5220.

Kuva: Kerttu Komulainen