Tuoreella työkokemuksella merkitystä työllistymiseen


OECD:n Faces of Joblessness – Towards People-centred Employment Support -tutkimuksen mukaan eräs merkittävimmästä työllistymistä estävistä tekijöistä on tuoreen työkokemuksen puute.

Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelut vahvistaa asiakkaidensa työllistymismahdollisuuksia kehittämällä heidän osaamistaan, tarjoamalle heille henkilökohtaista tukea sekä etsimällä heille palkkatyömahdollisuuksia. Ennen pysyvämpää työllistymistä työkokemusta voi kerryttää mm kaupungin työllisyyspalvelujen etsimissä määräaikaisissa työsuhteissa.

Kainuun seudun työllisyyden kuntakokeilu on käynnistymässä Kainuun kunnissa (pl Puolanka). Työllisyydenhoidon kuntakokeilun tarkoituksena on tarjota nopeaa, henkilökohtaista ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua kunnissa jokaiselle kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaalle hänen palvelutarpeidensa mukaisesti. Lue lisää kuntakokelusta.

Linkki OECD:n tutkimukseen Faces of Joblessness – Towards People-centred Employment Support

Lisätietoja antaa Juha Heinonen p. 044 7255 231