Tule mukaan ideoimaan kotiseutulahjoitusmallia


Lämpimästi tervetuloa työskentelemään elinvoiman ja monipaikkaisuuden uusien ideoiden ja paikallisten ratkaisujen parissa!

Onko Kuhmo sinun Oma Paikkasi? Olisitko halukas pohtimaan, miten sen elinvoimaa, veto- ja pitovoimaa voitaisiin vahvistaa? Haluaisitko kehittää käytännön toimia, joilla saadaan paikalliset yhteisöt, yhdistykset ja elinkeinoelämä yhdessä julkisen sektorin toimijoiden kanssa mahdollistamaan uusia ideoita ja käytännön toimia elinvoiman vahvistamiseksi? Siinä tapauksessa tämä työpaja on juuri sinulle.

Työpajassa käydään läpi harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen (HAMA) -työryhmän toimeksiannosta toteutettavan selvityksen tuloksia Japanin kotiseutulahjoitusmallista ja ideoidaan yhdessä paikallisen elinvoiman ja pitovoiman ratkaisuja sekä kotiseutulahjoitusmallin konkreettisia toteutusmuotoja.

Olisiko Kuhmosta poismuuttaneiden tai siellä säännöllisesti vierailevien joukossa henkilöitä, joita kiinnostaisi lähempi yhteistyö seudun kanssa? Miten paikallisia yrityksiä, tuotteita ja tapahtumia saisi laajemmin tunnetuksi? Millaisia väyliä tällaisen kiinnostuksen ja toimeliaisuuden kanavointiin voisimme kehittää?

Kaksi vaihtoehtoista työpajaa: to 5.5. klo 14.30-16.00 tai 5.5. klo 17.00-18.30
Paikka: Hotelli Kalevala, Väinämöinen 9, Kuhmo

Ilmoittaudu työpajaan täällä

Ilmoittauduthan viimeistään maanantain 2.5. aikana!

Lue lisää: Japanin kotiseutulahjoitusmallille ideoidaan suomalaista vastinetta

Lisätiedot hankkeesta ja työpajasta:

Johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith
kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi, 050 513 4810