Tönölän leirintäalue palautunut Kuhmon kaupungin omistukseen


Kuhmon kaupunki ja Falco Regen Oy allekirjoittavat 10.4.2018 kauppakirjan Tönölän leirintäalueesta, joka käsitti noin 51962 m2 suuruisen määräalan. Määräala on muodostunut Kuhmon kaupungissa sijaitsevasta Tönölä-nimisestä tilasta RN:o 73:21, pinta-ala noin 44 627 m2 ja Tönölä III-nimisestä tilasta RN:o 28:387, pinta-ala noin 7335 m2.

Osapuolet ovat yhteisymmärryksessä todenneet, että Falco Regen Oy ei ole täyttänyt sopimusten mukaisia velvoitteita. Kuhmon kaupunginhallitus on tehnyt 21. helmikuuta 2023 § 66 päätöksen kiinteistökaupan purkamisesta.

Osapuolet ovat todenneet, että tehty kiinteistökauppa puretaan yhteisymmärryksessä. Kiinteistökauppa on nyt purettu 19.4.2023 allekirjoitetulla kauppakirjalla em. maa-alueesta. Tönölän leirintäalueen maa-alue on palautunut takaisin Kuhmon kaupungin omistukseen.

Allekirjoitustilaisuudessa Kuhmon kaupungin edustajina olivat läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari ja vt. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen. Falco Regen oy:tä edusti valtakirjalla Timo Leppänen. Julkisena kaupanvahvistajana tilaisuudessa oli läsnä maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen.