TOKI-hanke –tuki, oppiminen, kehittäminen, inkluusio


TOKI-hanke on kaikkien Kainuun kuntien yhteinen esi- ja perusopetuksen hanke, jota rahoittaa Opetushallitus. TOKI-hankkeella tavoitellaan inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamista luomalla yhteinen ja yhtenäinen tuen toimintakulttuuri Kainuun esi- ja perusopetukseen. Hankkeen kesto on 1.8.2022 – 31.7.2023 ja sitä hallinnoi Kajaanin kaupunki.

 

Hankkeen aikana Kainuun esi- ja perusopetukseen luodaan lapsen tuen malli, jonka avulla oppilas saa tarvitsemansa tuen suunnitelmallisesti, oikea-aikaisesti, monialaisesti, oikean vahvuisena ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Malli luodaan varhaiskasvatuksen toimintamallin jatkumona.

 

Lisäksi hankkeen kautta rekrytoidaan kolme erityisopettajatyöparia, jotka tarjoavat etäkonsultointia ja luovat verkkokoulutustallenteita kaikkien Kainuun kuntien koulujen käyttöön. Kouluttajatyöparien aiheina ovat:

  • haasteellisesti, aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyvien henkilöiden kohtaaminen
  • nepsy-oppilaiden huomioiminen ja kohtaaminen

sekä

  • vaativan erityisen tuen opetusmenetelmien kehittäminen hyödyntäen varhaiserityisopetuksen toimintatapoja.

Konsultaation ja verkkokoulutusten lisäksi hankeen puitteissa järjestetään henkilöstökoulutuksia esi- ja perusopetuksen henkilöstölle koko Kainuun laajuisesti.

Lue lisää:

TOKI-hanke_pähkinänkuoressa

Lisätietoja:

Päivi Härkönen

hankekoordinaattori

paivi.m.harkonen@edukajaani.fi

040 355 1504