Tilinpäätöstiedote – Kuhmon tulos positiivinen


Kuhmon kaupungin tulos tilikaudelta 2022 oli 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos toteutui 2,4 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Toimintakate toteutui 1,282 tuhatta euroa, verotulot 2,021 tuhatta euroa ja valtion-osuudet 62,7 tuhatta euroa budjetoitua suurempina.

– Kuhmon kaupungin talous oli myös vuonna 2021 tasapainossa. Talousarviovaiheessa kaupungin tulos vuodelle 2022 näytti -252 tuhatta euroa alijäämää. Lähtökohtatilanteesta etumerkki muuttui siis plusmerkkiseksi, joten viime vuoden talouden toteutumiseen voimme olla hyvinkin tyytyväisiä, vt. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen toteaa.

Sote-kulut toteutuivat budjetoitua 2,0 miljoonaa euroa pienempinä ja soten ylijäämän palautusta saatiin 1,032 miljoonaa euroa. Kainuun pelastuslaitoksen palautus oli 99 tuhatta euroa. Lisäksi Kainuun soten toiminnan lakkauttaminen 31.12.2022 vaikutti kaupungin tulokseen positiivisesti.

Kertaluontoisia tulokseen vaikuttavia eriä olivat: erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausrahaston purkaminen, Kainuun Työterveys liikelaitoksen purkaminen sekä Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakkeiden myyntivoitto. Kaupunkiemo sai tytäryhtiöiltä Kuhmon Terva-asunnot ja Kuhmon VesiEnergia osinkotuloja 200 tuhatta euroa.

Kuhmon kaupungin tilinpäätös 2022 käsitellään kaupunginhallituksessa tiistaina 28.3. Hyvien talouslukujen lisäksi toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin positiivisesti. Kansainvälinen raati valitsi Kuhmon suomalais-urgrilaiseksi kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2023. Erityisesti matkailijoita palveleva visitkuhmo.fi-sivusto otettiin käyttöön ja talvisotamuseolla avattiin Vaietut arktiset sodat -diginäyttely. Maaseudun neuvottelukunta järjestää kokoustensa yhteydessä kyläkahvit, joihin jokainen on tervetullut jutustelemaan ajankohtaisista kuulumisista. Varhaiskasvatuksen uusi hallintomalli otettiin käyttöön 1.8.2022 ja se on osoittautunut toimivaksi.

Kaupunkiemon investoinnit vuonna 2022 olivat 2,2 miljoonaa euroa. Merkittävin investointikohde oli Tuupalan yläkoulu, jonka vuonna 2021 alkanut saneeraus saatiin valmiiksi.

Kuhmon kaupunkikonsernin tulos vuodelta 2022 oli 3,4  miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konsernin investointimenot olivat 8,5 miljoonaa euroa. Konsernin taseen ylijäämä vuoden 2022 lopussa on 15,0 miljoonaa euroa.

2022 2021
Toimintakate -64,0 M€ – 62,4 M€
Verotulot 32,1 M€ 31,8 M€
Valtionosuudet 36,2 M€ 35,8 M€
Vuosikate 4,1 M€ 8,0 M€
Poistot 2,3 M€ 2,3 M€
Tilikauden tulos 2,10 M€ 5,69 M€
Vuosikate/Poistot -% 164,99 % 341,70 %
SOTE-kulut €/asukas 5 372 € 5 187 €
Tase 86,0 M€ 82,2 M€
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä 2,100 M€ 3,069 M€
Lainakanta 41,6 M€ 37,2 M€
Lainakanta/asukas 5 365 M€ 4 691 €
Suhteellinen velkaantuneisuus 63,80 % 61,40 %
Asukasluku 7 755 7 927
Vero-% 22,00 % 22,00 %
Henkilöstö, HTV (sisältää palkkatuetut ja hankkeet) 306,6 297,7