Tilinpäätöstiedote: Kuhmon tulos ennätyksellisen hyvä


Kuhmon kaupungin tilinpäätös 2021 toteutui ennätyksellisen hyvänä. Kaupungin tulos kuluneelta tilikaudelta oli 5,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos toteutui 5,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Toimintakate toteutui 355,8 tuhatta euroa, verotulot 1 379,3 tuhatta euroa ja valtionosuudet 1 287,8 tuhatta euroa budjetoitua suurempina. Lisäksi rahoitusarvopapereiden tuotto ylitti tavoitteen 1 943 tuhannella eurolla. Kuhmo sai vuonna 2021 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 1,45 miljoonaa euroa.

Kuhmon kaupungin tilinpäätös 2021 käsitellään kaupunginhallituksessa tiistaina 29.3. Positiivisten talouslukujen lisäksi myös toiminnalliset tavoitteet etenivät tilikaudella positiivisissa merkeissä.  Kuhmon kaupungin hallinnon uudistus toteutui suunnitellussa aikataulussa. Lautakuntamallista siirryttiin valiokuntamalliin uuden valtuuston aloittaessa työnsä. Kaupungin strategia uudistettiin osallistavaa menetelmää käyttäen. Lisäksi toteutettiin Kuhmon brändiuudistus.

  2021 2020
Toimintakate – 62,4 M€ -62,2 M€
Verotulot 31,8 M€ 29,0 M€
Valtionosuudet 35,8 M€ 35,0 M€
Vuosikate 8,0 M€ 2,3 M€
Poistot 2,3 M€ 3,2 M€
Tilikauden tulos 5,69 M€ -0,86 M€
Vuosikate/Poistot -% 341,7 % 72,19 %
SOTE-kulut / asukas 5 187 € 5 219 €
Tase 82,2 M€ 81,6 M€
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä 3,069 M€ – 2,625 M€
Lainakanta 37,2 M€ 39,6 M€
Lainakanta / asukas 4 691 € 4 925 €
Suhteellinen velkaantuneisuus 61,4 % 69,7 %
Asukasluku 7 927 8 044
Vero-% 22,0 % 22,0 %
Henkilöstö, HTV

(sisältää palkkatuetut ja hankkeet)

 297,7 296,1

 

Talousjohtaja Eija Jansson: ”Vuosi oli kaikin puolin onnistunut ja onnekaskin. Kiitämme henkilökuntaa siitä, että toiminnalliset tavoitteet saatiin toteutettua ja samaan aikaan käyttötalouskulut pidettiin kurissa. Toki pitää muistaa, että tulos sisältää poikkeuksellisia tuloeriä. Yhteisöverojen kuntien jako-osuuden määräaikaisen korotuksen myötä verotuotot olivat poikkeukselliset ja niin oli totta kait myös harkinnanvarainen valtionosuus sekä poikkeuksellisen hyvät rahoitusarvopapereiden tuotot.  Kuhmon taseessa ollut alijäämä on nyt kuitenkin katettu ja sinne on saatu pientä puskuria tulevaa varten. ”

Kaupunkiemon investoinnit vuonna 2021 olivat 3,1 miljoonaa euroa. Merkittävin investointikohde oli Tuupalan yläkoulun saneeraus, joka valmistui aikataulussa.

Kuhmon kaupunkikonsernin tulos vuodelta 2021 oli 6,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konsernin investointimenot olivat 6,0 miljoonaa euroa. Konsernin taseen ylijäämä vuoden 2021 lopussa on 11,6 miljoonaa euroa. Konsernirakenne muuttui 1.1.2021, kun kaupungin vesiliiketoiminta yhtiöitettiin apportoimalla Kuhmon Lämpöenergia Oy:öön. Yhtiö muutti nimensä Kuhmon VesiEnergia Oy:ksi.

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä: ”Vuosi 2021 jää itselleni mieleen uudistuksien vuotena. Otimme käyttöön uuden aluebrändin. Uudistimme päätöksenteon rakenteet. Lisäksi kaupungin osallisuustyö meni eteenpäin niin kaavoitusprosesseissa kuin Kuhmon raati toimintamallin käyttöönoton myötä. Olen erityisen tyytyväinen henkilöstön, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten yhteistyöhön kaupunkistrategiaa laadittaessa.”