Puutuoteklusteri on Kuhmossa vahva ja toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti


Kuhmolainen puutilaelementtejä valmistava Elementti Sampo Oy on hakeutunut konkurssiin. Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo kaupungin ja Elementti Sammon yhteistyön olleen tiivistä ja hyvää koko yrityksen olemassaolon ajan.

– Yritys on tuottanut hyvinvointia niin paikallisesti muun muassa työtä tarjoamalla kuin valtakunnallisesti kehittämällä uudenlaista puurakentamisen mallia.

Elementti Sampo on toiminut osana Woodpolis-klusteria. Woodpolis toimii valtakunnallisessa kärkijoukossa ekologisen rakentamisen innovaatioiden kehittämisessä.

– Edelläkävijän rooli on aina riskialtis. Yrityselämään kuuluu ylä- ja alamäet sekä toisinaan yrityksen konkurssi. Päätös ei ole koskaan yritykseen sijoittaneille ja omistajille helppo, Määttä toteaa.

Puutuoteklusteri on Kuhmossa vahva ja suurin yritys on Kuhmo Oy. Muita puutuoteklusterin yrityksiä ovat muun muassa Kuhmon ikkuna Oy, Oy CrossLam Kuhmo LTD, AA-Puu Oy, LaatuLastu ja Timber Frame Oy Ltd.

Kuhmossa on kehitetty pitkäjänteisesti puutuoteteollisuuden toimintaa ja edistetty puurakentamista.

– Elementti Sammon työntekijöillä on valtava määrä osaamista. Kuhmossa on, ja toivon että tänne syntyy yrityksiä, joihin nämä osaavat ihmiset voivat työllistyä. Lisäksi meillä on toimiva yrityshalli ja puitteet. Uskon, että näiden jatkokäyttöön on kiinnostusta.

Elementti Sammon tuotanto tapahtui Kuhmon Sampo Kiinteistöt Oy:n omistamissa tiloissa. Kuhmon kaupunki omistaa Kuhmon Sampo Kiinteistöt Oy:stä 24,5 % ja vuokraa kiinteistöyhtiölle rakennuksen alla olevan tontin. Elementti Sampo Oy:öön kaupungilla ei ole omistussuhdetta. Elementti Sampo Oy:llä ja Kuhmon kaupungilla on maanvuokrasopimus.