Tiedote Kuhmon kaupungin asukkaille 19.3.2020


Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 klo 16.50 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvoston artikkeli poikkeusoloista.

Kuhmon kaupunki toivoo kaikille asukkaille malttia ja rauhallisuutta poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kuhmon kaupungin johtoryhmä seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä ja annettavia viranomaisohjeistuksia. Kaupunki tiedottaa tekemistään päätöksistä ja antamistaan suosituksista ensisijaisesti kaupungin omien nettisivujen korona -sivulla

Kuhmon kaupunki toivoo, että jokainen noudattaa ja kunnioittaa annettuja ohjeistuksia sekä
välittää tietoa niille läheisille, jotka eivät seuraa nettikanavia!

Tämänhetkisen tiedon mukaan (19.3.2020) Kuhmon kaupungin/Kainuun sote alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti.

Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Jokainen voi itse vaikuttaa omilla valinnoillaan infektion leviämiseen. Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Vastustuskyky voi heikentyä esimerkiksi perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Vältä altistumisen riskiä lisääviä tilanteita, turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta, oikeaoppisesta pärskimisestä ja yskimisestä sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä. Lapsia ei tule viedä isovanhemmille tai muille riskiryhmässä oleville hoitoon. Myös lasten ja nuorten tulisi välttää kavereiden tapaamista.

Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä.

Kuhmon kaupunki on kartoittanut tahot, joilta voi hankkia ruokaostokset kotiovelle. Asiasta on tiedotettu Kuhmon kaupungin nettisivuilla.

Kaupunki on aloittanut myös toimet yhdistysten suuntaan tarkoituksenaan selvittää millainen mahdollisuus Kuhmossa on aloittaa vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyö riskiryhmien auttamiseksi. Maaseutusihteeri Susanna Eskola p. 044 7255 280 susanna.eskola@kuhmo.fi toimii yhdyshenkilönä ja häneen voi ottaa yhteyttä halutessaan ilmoittautua vapaaehtoistoimintaan.

Kaikki asiointi kaupungintalolle ja Kuhmon kaupungin palveluihin hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kaupungintalo on suljettu. Kuhmon kaupungin työntekijöiden puhelinnumerot löytyvät normaalisti yhteystiedot -sivulla.

Kuhmon kaupungin palvelunumerot koronatilanteessa palvelevat arkisin:

Kaupungin vaihde p. 08 615 5521
Vaihde on avoinna klo 9-15
Klo 8-9 ja 15-16 puhelut ohjautuvat SuPulle (Suomenmaan Puhelinpalvelut Oy)

Klo 8-17 palvelevat myös numerot 044 725 5295 ja 044 725 5396

Kuhmo-talo neuvoo lippujen takaisinostosta p. 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi
Palveluaika arkisin klo 12-16.

Näihin numeroihin ei tule soittaa terveydellisissä asioissa.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­nasta: 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163. Näistä numeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Jos vointi heikkenee ja tarvitset ohjausta sairaanhoidollisesta arviosta, tulee ottaa yhteyttä Kainuun soten päivystyksen numeroon 116 117. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Päivystykseen tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää syy soittaa päivystysapuun tai terveysasemille. Hätänumeroon 112 ei tule soittaa muussa, kuin henkeä uhkaavassa tilanteessa.

 

Liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kansalaisopisto, musiikkiopisto ja kulttuuripalvelut

Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 17.3.2020 alkaen 13.4. saakka.

Valtioneuvosto suosittaa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

 

Miten saat palveluja pandemian aikaan Kuhmossa?

Musiikkiopisto jatkaa toimintaansa

Vallitsevassa tilanteessa on tärkeää saada rytmitystä lasten ja nuorten päiviin. Kuhmon musiikkiopiston yksilöopetus jatkuu etäopetuksena soveltavilla menetelmillä. Ryhmäopetusta jatketaan niiltä osin kuin se on mahdollista. Muskariopetuksen toteutusmahdollisuuksia selvitellään.

Kirjastopalvelut

Kuhmon kirjasto palvelee 18.3. – 13.4. ma – pe klo 8.00 – 15.30 seuraavasti:

 • Kirjasto kerää asiakkaan toiveen mukaisen kirjapaketin. Kirjat laitetaan muovipussiin ja sen voi noutaa asiakkaan kanssa sovittuun aikaan kirjaston ulko-ovelta. Kirjastoon voi ottaa yhteyttä puhelimella puh. 044 725 5390 tai sähköpostilla kaupunginkirjasto@kuhmo.fi
 • Kirjaston lainat voi palauttaa yöpalautusluukkuun, joka sijaitsee kirjaston ulko-oven vieressä
 • Kuhmon kirjaston aineistosta tehdyt varaukset toimitetaan asiakkaille sovittuun aikaan muovipussissa
 • Mikäli asiakas tai hänen omainen ei pääse hakemaan lainoja kirjaston ovelta, toimitamme lainat postin kautta.
 • Kainuun ja Pohjois-Pohjnamaan eKirjastosta voi lainata e-kirjoja ja e-äänikirjaoja sekä lukea e-lehtiä. Tähän tarvitset kirjastokortin numeron ja PIN –koodin.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut siirtyvät verkkoon. Olemassa olevat somealustat ovat käytössä: Instagram, Facebook ja Snapchat. Verkkopalveluissa alkavista toiminnoista saat lisäinfoa somekanavistamme sekä nuorisopalvelujen sivuilta.

 Vinkkejä harrastamiseen – Mitä nyt voit tehdä kielloista huolimatta

 • Ulkoilu on suositeltavaa, kunhan muistaa pitää kaveriin metrin turvavälin. Mm. kävely, hiihtäminen, luisteleminen, lumikenkäily, umpihankihiihto, avantouinti, ulkojumppa, lumityöt, pilkkiminen, ratsastaminen, moottorikelkkailu merkatuilla urilla ja alueilla

Liikuntapalvelujen toiminnat ovat käytettävissä osittain:

  • Hiihtoladut ja ulkokaukalot kunnostetaan niin kauan kuin kelitilanne sallii
  • Rantapaviljonki on suljettu, mutta avanto pidetään avoinna

Kuhmo-talolle koristeltua pääsiäispuuta voi käydä ihastelemassa isojen ikkunoiden läpi.

 • Vinkkejä kotiliikuntaan ja kotona harrastamiseen kannattaa etsiä internetistä.

Liikuntapalvelut aloittaa Kuhmon kaupungin YouTube –kanavalla ohjatut kotiliikuntaryhmät viikon 13 aikana. Uusista julkaisuista tiedotetaan kaupungin Facebook -sivulla ja nettisivuilla.

Lisäksi:

  • Monet kuntosalit tarjoavat nyt ilmaisia ohjauksia livelähetyksinä
  • Sosiaalisessa mediassa on monenlaisia ryhmiä, joissa neuvotaan ja annetaan vinkkejä itsenäiseen harrastamiseen
  • Nuorisotoimijat kuten esim. Kuhmon 4H-yhdistys on julistanut piirustuskilpailun, johon saa ohjeistuksen Instagramista tai Facebookista heidän sivustoltaan
  • Aloittaisitko ehkäpä verkko-opinnot, jostakin itseäsi kiinnostavasta aiheesta?

 

 Vierailut ja väen kokoontumiset

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan oppilaitokset suljetaan ja yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Toimenpiteiden tarkoitus on uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian rajoittaminen. Määräykset ovat voimassa 18.3. – 13.4.2020 välisen ajan ja korvaavat 13.3.2020 annetut määräykset.

Lue Aluehallintoviraston sivuilta usein kysytyistä kysymyksistä.

Valtioneuvosto suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

 

Työn tekeminen

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kuhmon kaupungin työntekijät noudattavat tätä ohjetta niin hyvin kuin se on työn suorittamisen ja toimintojen kannalta mahdollista.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin. Myös Kuhmon kaupungin työntekijöiden terveydenhuollon koulutustaustat on selvitetty.

 

Perusopetus ja lukio

Koulujen tilat on suljettu 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Opetus järjestetään lähiopetuksen sijaan poikkeuksellisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Etäopetuksessa rutiinit, päivärytmi ja ruokailu ovat tärkeitä.

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kriittiset alat on listattu valtioneuvoston toimesta ja vanhemmilta on varmistettu Wilman kautta, tarvitseeko lapsi lähiopetusta. Myös AP/IP-toiminta järjestetään tarvittaessa näille oppilaille.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Tarkemmat koulutyöhön liittyvät ohjeistukset on luettavissa Wilmasta ja oppilaat tai oppilaiden vanhemmat voivat kysyä lisäohjeistusta opettajiltaan.

Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa ilmoitetun mukaisesti.

 

Varhaiskasvatus

Hallitus linjasi 16.3.2020 lisätoimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset astuivat voimaan 18.3. ja ovat voimassa 13.4.2020 asti.

 • Hallitus suosittelee, että vanhemmat hoitavat lapsiaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen esiopetus pysyy auki kaikille vanhempien ammatista riippumatta
 • Vanhempien tulee ilmoittaa, mikäli lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta
 • Vanhemmat voivat halutessaan irtisanoa lapsen hoidon määräaikaisesti poikkeusolojen ajalle, menettämättä oikeutta samaan varhaiskasvatuspaikkaan
 • Terveydellisistä syistä riskiryhmiin kuuluvien lasten hoidon järjestelyistä sovitaan aina erikseen.

 

Matkustaminen ja ulkomailta palaaminen

Ulkoministeriö suosittelee välttämään matkustamista ulkomaille toistaiseksi. Pääosin Suomen rajat ovat sulkeutuneet 19.3.2020.

Ulkoministeriö kehottaa ulkomailla olevia suomalaisia palaamaan Suomeen välittömästi, ellei pysyvä asuinpaikka ole ulkomailla.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Ulkoministeriön ohjeet ovat luettavissa verkossa.

Kainuun rajavartiosto rajoittaa rajaliikennettä Kainuussa ja Koillismaalla torstaista 19.3. alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. Henkilöliikennettä rajoitetaan Kuhmon Vartiuksen ja Kuusamon rajanylityspaikoilla. Kajaanin ja Kuusamon lentoasemat suljetaan kansainväliseltä lentoliikenteeltä.

Rajaliikenteen rajoituksista tiedotetaan Rajavartioston nettisivuilla.

 

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.

80 % koronataudista on lieviä ja voidaan sairastaa kotona.

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksesta Pandemiainfo -sivullaan säännöllisesti. Sivuilla on tietoa myös kotihoito-ohjeista sekä neuvoja mm. käsihygieniaan.
THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää Ajankohtaista koronaviruksesta -sivua (THL).

 

Milloin voi epäillä sairastavansa koronavirus COVID-19:n aiheuttamaa infektiota?

 • henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten
 • kuume ja/tai
 • yskä ja/tai
 • hengenahdistus ja/tai
 • keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa
 • ja lisäksi henkilö on
 • oleskellut epidemia-alueella tai
 • ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua

Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita.