Tiedote kouluverkkoselvityksen etenemisestä 1.2.2024


Tiedote kouluverkkoselvityksen etenemisestä 1.2.2024

Kouluverkkotyöryhmän selvitystyö on edennyt. Perjantaina 2.2.2024 pidetään viimeinen kokous FCG:n konsultin kanssa ja seuraava askel on kuulemistilaisuuksien järjestäminen.
Ennakkotietona ilmoitamme, että Lentuan koulun kuulemistilaisuus järjestetään koululla tiistaina 20.2.2024 klo 18.00 alkaen ja Hietaperän koulun tilaisuus järjestetään koululla keskiviikkona 21.2.2024 klo 18.00 alkaen. Lisäksi kaupungintalon valtuustosalissa järjestetään kuulemistilaisuus keskiviikkona 28.2.2024 klo 18.00 alkaen. Kaikissa tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.
Valtuustosalissa 28.2.2024 järjestettävä tilaisuus on hallintolain 41 §:n mukainen tilaisuus vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta. Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, Kuhmon kaupunki varaa näille henkilöille mahdollisuuden saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.
Kuulemistilaisuuksista laaditaan pöytäkirjat ja kuntalaiset voivat ilmaista kouluverkkoselvitykseen liittyvät kantansa joko itse tilaisuuksissa tai niiden jälkeen.
Tavoitteena on, että kouluverkkoselvitys voidaan viedä päätöksentekoon kevään 2024 aikana.

Kouluverkkotyöryhmän puolesta
Eila Vilén
sivistystoimenjohtaja, Kuhmon yhteislukion rehtori
eila.vilen@kuhmo.fi
044 081 9996