Tiedote 3/2022 Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi


Hankkeen toimenpiteillä tähdätään pitemmällä aikajänteellä alueen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on, että myös yksittäiset matkailijat löytävät palvelut vaivattomasti. Hankkeessa luodaan pohjaa matkailun kehitykseen. Hankkeessa on 5 eri työpakettia, jotka ovat: 1. digitaalisuus, 2. esteettömyys, 3. vaellus- ja kulttuurireitit, 4. kalastusmatkailun kehittäminen ja 5. asiakasosaamisen kehittäminen. Hanke on kahden kunnan yhteishanke, jossa Kuhmon kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja Suomussalmen kunta osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on, että matkailijamäärät kasvavat yhdessä Arctic Lakeland – Kainuun kanssa tehtävissä työssä.

Luontovalokuvaus Lentuankoskella
Luontovalokuvau, Lentuankoski, Kuva: Sointu Mäkelä

Hankkeen tulevia toimenpiteitä:

Uudet Visit Kuhmo -nettisivut valmistuvat keväällä 2022. Sivustojen toteuttajaksi valikoitui nettisivukilpailutuksessa NTRNZ Media Oy. Nettisivujen sisällöntuotantoa (kuvat + tekstisisällöt) työstetään kevään 2022 aikana.

Elinvoimaa matkailusta Kuhmo – Suomussalmi hankkeessa järjestetään koulutuksia ja työpajoja. Vastaamalla kyselyyn yrityksenne koulutustarpeita, voit vaikuttaa tuleviin koulutuksiin ja koulutusajankohtiin. Vastaa kyselyyn 5.4.2022 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ.

Maastopyöräily, Suomussalmi
Maastopyöräily, Suomussalmi

Varaa aika kalenteristasi Kainuun Pyöräilymatkailuseminaariin / -työpajaan, joka järjestetään Kuhmossa 10.5.2022 n. klo: 8.00-16.00. Tilaisuudessa käydään läpi mm. mitä pyöräilijäystävälliseltä kunnalta vaaditaan sekä infran, että palveluiden näkökulmasta. Seminaarissa järjestetään luentojen lisäksi työpajatyöskentelyä. Tilaisuus järjestetään hybriditapahtumana. Ilmoittautumiset kerätään pian erillisellä ilmoittautumislomakkeella ja samalla lähetetään tarkempaa tietoa ohjelmasta. Seminaari järjestetään yhteistyössä Elinvoimaa matkailusta hankkeen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Suomen pyöräilymatkailukeskuksen kanssa. Kuhmon ja Suomussalmen sekä Kainuun yrittäjät, liikunta- matkailu- ja pyöräilyorganisaatiot sekä kuntien liikunta- ja teknisen puolen henkilökunta, jotka ovat kiinnostuneet maastopyöräilyä koskevien palveluiden tarjoamisesta tai kehittämistä.

Vastaa kyselyyn 17.4.2022 mennessä Kuhmon pyöräilymatkailusta
sekä keväällä 2022 kartoitettavista maastopyöräilyreiteistä
: TÄSTÄ LINKISTÄ. Vastaamalla voit vaikuttaa kartoitettaviin reitteihin ja paikallisiin pyörämatkailijoille suunnattuihin palveluihin.

Maastopyöräilyreittien kartoittaminen keväällä 2022. Kartoitusten raportit kesä-heinäkuun vaihteessa 2022. Kuhmo: 1.Reitti Kalevalan kangas / Hotelli Kalevala – Unskin ura – Hepokangas – Tulijärvi – Hepokangas – Unskin ura – Kalevalan kangas, 2.Reitti Kuhmon keskusta – Kalevalan kangas – Puukkolampi (Sininen polku) – Iso Valkeinen – Elimyssalo – Iso-Palonen – Lentiiran lomakylä (kohderyhmä matkailijat ja paikalliset, n. 90 km).

Vastaa kyselyyn 17.4.2022 mennessä Suomussalmen pyöräilymatkailusta
sekä keväällä 2022 kartoitettavista maastopyöräilyreiteistä
: TÄSTÄ LINKISTÄ. Vastaamalla voit vaikuttaa kartoitettaviin reitteihin ja paikallisiin pyörämatkailijoille suunnattuihin palveluihin.

Maastopyöräily, Iso-Valkeinen, Hossa
Maastopyöräily, Iso-Valkeainen, Hossa

Suomussalmi: 1.Aittokosken – Variskönkään polku, yhdistelmänä Suomussalmen keskusta – Haverinen – Varisjärvi – Varisköngäs – Aittoköngäs – Haverinen – Suomussalmi (kohderyhmä paikalliset ja matkailijat, n. 30 km), 2.Soiva Metsä – Pitämä (kohderyhmä paikalliset ja matkailijat, n. 15 km), 3.Pesiön reitti, 4. Lisäksi mahdollisesti Peuranka – Kukkuri / Sininen Saavutus, Hossan suunnalla. Suomussalmella tehtiin syksyllä 2021 liikuntapaikkaselvitykseen liittyen kysely, jossa kartoitettiin kuntalaisten ajatuksia yleisesti liikuntapaikoista sekä myös maastopyöräilyreiteistä.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä kalallakainuussa.fi -sivuston kanssa ja selvitetään toimijoiden kiinnostus lupa-alueiden yhtenäistämiselle hankkeen projektipäällikön ja Suomussalmen matkailukoordinaattorin toimesta (kevyt kartoitus). Visit -nettisivuille ja / tai kalallakainuussa.fi -nettisivuille luodaan suora linkitys lupia myyville tahoille ja nettisivuille. Mahdollinen vaikuttajamarkkinointi-yhteistyö kesällä 2022.

Maaliskuussa 2022 on otettu Kuhmon ja Suomussalmen matkailun aktiviteetteihin painottuvia valokuvia. Lisää valokuvia otetaan kesällä 2022.

Hankkeessa tehdään markkinointiviestinnän toimenpiteitä erityisesti nettisivujen avaamisen jälkeen. Hankkeessa on avattu Visit Kuhmo sometilit ja hankkeeseen kuuluvien varsinaisten toimenpiteiden lisäksi sometilien toimintaa on käynnistetty. Hankkeen osatoteuttajan visitsuomussalmi -sometilit ovat olleet toiminnassa kunnan matkailuorganisaatiossa jo pidempään. Hankkeessa tehdään matkailun markkinointisuunnitelma.

Hankkeessa tullaan myös kartoittamaan kulttuurireittien nykytilannetta, kehitystarpeita ja tehdään mahdollisuuksien mukaan toimenpiteitä näihin liittyen. Lisäksi tehdään markkinointiviestinnän toimenpiteitä työpakettiin liittyen.

Hankkeessa tehdään jäsenhakemus Eurooppalaiseen kulttuurireittiin, association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE).

Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että sen tuloksena alueen tunnettuus ja vetovoima, osana Arctic Lakeland matkailualuetta kasvaa pitemmällä aikajänteellä, matkailutulo kasvaa 1-2 % vuodessa, kun matkailusesongit pidentyvät, ja luontokohteita ja -reittejä sekä kulttuurireittejä, kalastusta, maastopyöräilyä ja esteettömiä tuodaan yhä enemmän esille.

Elinvoimaa matkailusta hankkeessa toteutetaan vapaamuotoiset hankkeen info-/ ideointitilaisuudet, joita tullaan järjestämään 1-2 kk välein.

KAMKin ja Visit Finlandin tulevia koulutuksia ja työpajoja:

Muita KAMKin tilaisuuksia ja koulutuksia löytyy TÄÄLTÄ.

Tietoa Visit Finlandin DataHubista ja DataHubin -klinikka, jossa käydään läpi DataHubia! Lisätietoja DataHubista täältä: https://datahub.visitfinland.com/

ESR rahoitteisia muita hankkeita, joissa valmennetaan yrityksiä, on Kainuussa nyt useita käynnissä. KAMKillakin useita. Näissä myös koulutuskyselyitä meneillään. Näihin pääsee tutustumaan TÄÄLTÄ.

Elinvoimaa matkailusta hankkeessa aikaisemmin tehtyjä toimenpiteitä mm.:

Visit Finlandin tarjoama OTA-kampanja kohdistuu saksankielisille alueille. Hankkeen toimenpiteenä Kuhmo oli mukana Arctic Lakeland Kainuun alueen yhteisessä OTA-kampanjassa (Ellare Oy, DACH –alueen markkinointikampanja). Kampanja esillä 1.8.2021 lähtien ja niin kauan kuin seuraava kampanja toteutetaan.

Esteettömien reittien reittikartoitukset on tehty molemmissa kunnissa Invalidiliitton (ESKE) tekemänä syksyllä 2021. Kartoitettavat reitit olivat Kuhmon Pajakkakosken esteetön reitti ja Suomussalmen Soiva Metsä. Kartoituksen raportin pohjalta reiteissä voidaan tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä, jotta reitit täyttävät esteettömän reitin määritelmän ja kriteerit. Esteettömien reittien kartoituksen koulutukset toteutettiin Kuhmon ja Suomussalmen kunnan työntekijöille. Koulutuksista on saatu esitykset ja tallenteet. Koulutuksista saatiin todistus kuntien työntekijöille ja hanketyöntekijöille sekä yhdenvertaista palvelu kaikille -merkki. Jatkossa esteettömiä reittejä voidaan kartoittaa koulutusten pohjalta lisää keväällä / kesällä 2022.

Hankkeen toimenpiteenä kesällä 2021 kuvatut Arktiset Vedet Kuhmon ja Suomussalmen jaksot esitettiin 19.-21.11. useaan otteeseen TV5 ja Kutosella. Jaksot on nähtävillä Discovery+ palvelussa. Jaksot esitetään uudelleen TV5 ja Kutosella keväällä 2022. Lisäksi niitä voidaan esittää uudelleen TV:ssä uuden ohjelmakauden lomassa. Jaksojen lisäksi kuntiin saatiin myös muuta kuva- ja videomateriaalia.

Arktiset Vedet, Kuhmo, Lentiiran Lomakylä
Arktiset Vedet, Kuhmo, Lentiiran Lomakylä

Arctic Lakeland kanssa tehdyt yhteiset markkinointitoimenpiteet ja muu yhteistyö. Hankkeessa on myös selvitetty Wild Taigan kanssa tehtäviä yhteisiä yhteistyökuvioita.

Matkailun markkinointitoimenpiteitä varten hankkeessa tehtiin projektipäällikön työnä taustaselvitys Kuhmon saavutettavista talviretkeilyreiteistä yhteistyössä Kuhmon kaupungin ja Metsähallituksen kanssa ja osa reittien parkkipaikoista on päätetty pitää auki. Retkeilyreittejä, joiden parkkipaikat on talvisin aurattu ja joihin pääsee talvisin sekä ympäri vuoden ovat: Sininen polku, Lauttavaara, Lentuankoski, Syväjärvi, Harakkasaari, Jauhovaara, Kilpelänkangas.

Hankkeessa on tehty alustavaa taustaselvitystä sotahistoriallisen matkailun edistämiselle sekä mahdollisen sotahistoriallisen näyttelyn perustamiselle. Hankkeessa on selvitetty mahdollista yhteistyötä Pieni mies suuressa sodassa hankkeen kanssa, niin että hankkeessa luotua sisältöjä ja reittejä voitaisiin hyödyntää myös uusilla visit -nettisivuilla

Hankkeessa on myös koottu ja kehitetty yhdessä työryhmän kanssa Kuhmon Rantaraitin opasviittoja ja sisältöjä esteettömyysnäkökulma huomioiden (sisältöjen suunnittelu). Varsinainen työn tilaus ja toteutus on Kuhmon kaupungin teknisellä osastolla.

Muut meneillään olevat tai vastikää päättyneitä Elinvoimaa matkailusta hankkeeseen kytkeytyviä matkailuhankkeita:

Muut meneillään olevat tai vastikää päättyneitä Elinvoimaa matkailusta hankkeeseen kytkeytyviä matkailuhankkeita:

KAMKin maastopyöräilyreitti / pyöräilyreittihankkeet

KAMKin esteettömien reittien hanke

KAMKin Vastuullisen matkailu hanke. Kamk on tehnyt viime vuonna kyselyn yrityksille vastuullisen matkailun hankkeeseen liittyen. Tässä kysyttiin kestävään matkailuun, vastuullisuuteen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä koulutustarpeita. Lisätietoa: nina.jyrkäs@kamk.fi.

Arctic Lakeland – Kainuu kotimaanmatkailumarkkinointihanke

KAMKin hallinnoima Wild Taiga AI -hanke

Wild life Destination -yritysryhmähanke

Kuhmon Kalevalan alueen kehityshanke

Naturpolis Oy, Pieni mies suuressa sodassa -hanke. Pieni Mies suuressa sodassa hanke on keskeytetty toistaiseksi.

Naturapolis Oy, Gateway Land of National parks

Via-Karelia

Vesistöreittien kehitys (matkailu)

Kainuun ammattiopistolla (KAO) on käynnistynyt ”Yhdessä kohti Kainuun matkailun tulevaisuutta” -matkailuhanke, jonka projektipäällikkönä on aloittanut 1.12.2021 Anna Shevchenko. Hanke kestää 31.8.2023 saakka. Lisätietoja hankkeesta saatte täältä. Hankkeen aikana matkailualan yritykset pääsevät kehittämään asiantuntijoiden avulla osaamistaan digitaalisessa ympäristössä yrityksen/omista lähtökohdistasi alkaen. Tavoitteena on optimoida yritysten myyntiä digitaalisia taitoja parantaen. Koulutukset ovat yrityksille maksuttomia De Minimis -kertymän puitteissa. Lisätietoa De Minimis -tuesta täältä. Lisäksi, hankkeen aikana tehdään toimenpiteitä, joilla turvataan Kainuun matkailualan yritysten työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa lisäämällä matkailualan koulutuksen vetovoimaisuutta. Yrityksille kohdennettu kysely koulutustarpeista on tehty (päättynyt 31.1.2021), mutta Anna tulee olemaan mahdollisten lisäkysymysten osalta yhteydessä yrityksiin.

Olethan rohkeasti yhteydessä hankkeeseen ja alueen matkailun kehitykseen liittyvissä asioissa:

Johanna Vilhunen

Projektipäällikkö/Project manager

Kuhmon kaupunki

Kainuuntie 82, 88900 KUHMO, PL 15

+358 40 5583 904

johanna.vilhunen@kuhmo.fi

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi

Tiia Mustonen

matkailukoordinaattori | tourism coordinator

Suomussalmen matkailutoimisto | Visit Suomussalmi

Jalonkaarre 5, 89600 Suomussalmi

+358 44 777 3170

tiia.mustonen@suomussalmi.fi