THL:n uudet ohjeet ikääntyneille (20.5.) ja kaupungin kartoituksen tulokset


Suurin osa yli 70-vuotiaista tavoitettiin kaupungin kartoituksessa

THL antoi uudet ohjeet siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta

Kuhmon kaupunki on toteuttanut yli 70-vuotiaiden kontaktoinnin. Tavoitimme puheluin tai nettikyselyn avulla ison osan ikäluokkaan kuuluvista. Yhteensä järjestelmään on kirjattu 1664 vastausta.  Lisäksi viesti meni Kuhmolaisen peittojakelun mukana taajaman asukkaille. Joita emme tavoittaneet suoraan, lähestyimme kirjeitse. Kirjeitä lähti 330 kappaletta. Kirjeisiin saimme 192 takaisinsoittoa.

Ne ikäihmiset, jotka asuvat hoivakodeissa – tai asunnoissa, rajattiin soittokierroksen ulkopuolelle.

Välitöntä apua tai aika nopealla aikataululla apua on tarvinnut 36 yli 70 –vuotiasta henkilöä. Auttajina ovat olleet pääasiassa Kuhmon seurakunnan työntekijät tai muut vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet auttajat.

Asiointipalvelussa käytettiin runsaasti kauppojen tarjoamaa palvelua tuoda ostokset kotiovelle. Sukulaisten ja naapureiden tukiverkoston turvin useimmat saivat avun. Lentiiran kyläyhdistyksen toimintamalli sai myös kiitosta.

Yli 70 -vuotiaat hyväkuntoiset ihmiset halusivat asioida edelleen itse, he hyödynsivät kauppojen riskiryhmille tarkoitettuja asiointiaikoja tai valitsivat muutoin hiljaisen kauppa-ajan. Puheluissa oli hyvä muistuttaa yleisistä ohjeista, joita on asioinneista annettu.

Suuri osa vastaajista 81 % kokee, että pärjäävät kotona 1-4 kk itsenäisesti tai sukulaisten, ystävien, naapureiden ja muiden läheisten avulla. Kuhmossa sukulaisten ja naapureiden tukiverkosto on vahva. Huomioitavaa on se, kuinka tilanne muuttuu, jos epidemia pitkittyy. Vastaajien oli hankala arvioida tilannetta pidempään jatkuessa, koska ei voi ennustaa kuka sairastuu, auttaja vai autettava.

Kaupunki kontaktoi uudelleen kesäkuun alussa sellaisia ikäihmisiä, jotka ilmoittivat kyselyssä mahdollisesta avuntarpeesta pandemian pitkittyessä.

Kaiken kaikkiaan yli 70 -vuotiaiden soittokierros koettiin hyvin tärkeäksi työksi tässä koronatilanteessa. Puhelujen kestot olivat vaihtelevat, koska ikäihmiset voivat olla hyvinkin yksinäisiä ja oli tarve puhua asioistaan. Puheluihin vastaajat olivat hyvin kiitollisia ja hyvillään yhteydenotoista. Usea puhelu päättyi kiitoksiin kaupungille: kiitos, että kaupunki huolehtii heistä

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt ohjeistustaan siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta.

 

Uuden ohjeistuksen mukaan omiin läheisiin voi pitää yhteyttä, mutta lähikontakteja välttäen. Hyvä tapa tavata on ulkona, käsihygieniasta huolehtien ja turvavälit (1–2 m.) huomioiden. Ohjeissa muistutetaan, että aktiivisuus ja omien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kykyjen monipuolinen käyttö pitää yllä hyvinvointia ja toimintakykyä. Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, vältä kontakteja muihin ihmisiin ja ota yhteys lääkäriin.

Läheinen: Älä vieraile yli 70-vuotiaan luona, jos sinulla on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Ohjeet ovat luettavissa täältä!

Voit edelleen olla yhteydessä kaupungin palvelunumeroihin ma-pe klo 9-15 välisenä aikana. Ohjaamme sinut tarvittaessa vapaaehtoispalvelun piiriin. Numerot ovat 044 7255 295 ja 044 7255 396.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, 044 7255 220