Tehostettua tarkkailua ilkivallan ehkäisemiseksi


Kuhmon kaupungin kiinteistöissä ilkivallan määrä on lisääntynyt ja muuttunut toistuvaksi. Kiinteistöjä on rikottu, katoille kiipeillään, paikkoja on sotkettu ja roskattu, mutta erityisen huolestuttavaa on tulen kanssa leikkiminen, jonka seuraukset voivat olla nopeasti tuhoisat. Havaintoja on myös alaikäisten päihteiden ja tupakkatuotteiden käytöstä ja välityksestä.

Poliisi, vartiointiliike ja kaupunki yhdessä pyytää ensisijaisesti kotiväkeä olemaan kiinnostunut huollettaviensa liikkeistä ja heidän tekemisistään. Pyydämme vanhempia ottamaan selville missä lapset viettävät aikaansa, millaisissa kaveriporukoissa he liikkuvat ja mitä he tekevät kodin ulkopuolella sekä puuttumaan osaltaan omien lastensa häiriökäyttäytymiseen. Vaikka viitteitä poikkeavasta käytöksestä ei oman lapsen kohdalla olisi, hyvistä tavoista, toisen omaisuuden kunnioittamisesta ja sopivasta käyttäytymisestä on hyvä keskustella lasten ja nuorten kanssa.

Kaupungin kiinteistöihin lisätään valvontakameroita ja valvontaa ilkivallan ehkäisemiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Jos ilkivaltaa, häiriökäyttäytymistä, katu-/liikennerallia tai muuta akuuttia häiriötä tai rikokseen viittaavaa havaitaan, poliisi pyytää ilmoittamaan asiasta hätäkeskukseen numeroon 112. Ei niin akuutista rikosepäilystä voi tehdä myöhemmin sähköisesti rikosilmoituksen joko yksityishenkilönä tai yrityksenä Poliisin verkkosivuilla.

Ilkivallan tai vahingon tekijällä on aina korvausvastuu. Kiinteistön ja irtaimiston haltijalla on oikeus vaatia korvauksia tuhotusta tai vaurioituneesta omaisuudesta. Joskus kyseeseen voi tulla sovittelumenettely. Alaikäisen lapsen rikoksissa poliisi ilmoittaa asiasta huoltajille ja tekee lastensuojeluilmoituksen.

Kuntalaisia pyydetään olemaan valppaina ja tekemään havaintoja omassa ympäristössään. Kiinnostus omaa elinympäristöä kohtaan ja yhteinen huolenpito takaa turvallisuutta ja järjestyksen säilymistä.

Aurinkoista ja turvallista kesää toivottaen Poliisi, Vartiointi turva Ky ja Kuhmon kaupunki