Talousarviotiedote – Kuhmo on valmistellut muutosbudjetin


Kuhmon kaupungin tilinpäätös vuonna 2022 on toteutumassa ennakoitua parempana. Vuoden 2021 ennätyksellinen tulos ja vuodelle 2022 toteutumassa oleva hyvä tulos ennakoivat Kuhmolle hyvää valtionosuuksien muodossa vuosina 2023 -2025.

Hyvinvointialueiden aloittaessa kaupungin tärkeimmät tehtävät liittyvät sivistykseen ja varhaiskasvatukseen, elinympäristön ja elinvoiman kehittämiseen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Kaupungin tavoitteet on laadittu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja panostuksia tehden. Talousarviota tehdessämme olemme noudattaneet Kuhmon missiota: ”Luomme mahdollisuuksia”.

Talousjohtaja Eija Janssonin mukaan Kuhmo on onnellisesti tilanteessa, jossa näyttäisi olevan kolme hyvää vuotta peräkkäin ja näin saadaan kasvatettua puskuria taseeseen. Samalla myös varmistamme valtionosuuksien hyvän tason suunnittelukaudelle.

– Riskiä vähentääksemme olemme budjetoineet rahoitusarvopapereiden tuotot 0-tuotolla koko suunnittelukaudelle. Sieltä tulee positiivinen riski rahoitusarvopaperimarkkinoiden toivottavasti elpyessä. Jos rahoitustuottoja tulee, voimme hyödyntää niitä lisäpanostuksiin tai esimerkiksi kiinteistöihin liittyviin mahdollisiin sopeutuksiin, Jansson toteaa.

Sote-uudistuksen myötä kaupungin budjetti pienenee kolmannekseen. Samalla Kuhmossa on kuitenkin merkittävä investointipaine. Seuraavalle viidelle vuodelle investointipainelaskelma pitää sisällään noin 30 miljoonan euron investoinnit, joista 16,2 miljoonaa kohdistuu suunnittelukaudelle 2023-2025. Investointipainelaskelmaan on sisällytetty mm. terveysasema- ja uimahalli-investoinnit. Tehtävillä investoinneilla on ratkaiseva merkitys kaupungin lainakannan kokoon.

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo, että talousarvion investointisuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, jotta todellinen investointipaine on nähtävissä.

– Ratkaisut eivät tule olemaan helppoja, kun mietitään mitä on vara rakentaa ja mistä pitää luopua. Tärkeää on kuitenkin, että ratkaisut tehdään suunnitelmallisesti ja mietitään ratkaisujen pitkäaikaisvaikutuksia kaupungin elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin, Määttä sanoo.

Kuhmon kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 29.11. ja tarvittaessa 7.12. Kaupunginhallituksen käsittelyssä talousarvio on 12.12.

KUHMON KAUPUNGIN TALOUSLUVUT:
TA 2023 TA 2022 Ennuste 2022
Asukasluku 7 643 7 759 7 784
Veroprosentti 9,36 22,00 22,00
Verotulot, milj. euroa 17,93 30,04 32,15
Valtionosuudet, milj. euroa 7,12 36,11 36,16
Sote-maksuosuus euroa/asukas 4 5 628 5628
Sotemaksuosuus, % toimintakuluista 61,5 62,18
Lainat, euroa/asukas (kaupunkiemo) 4 829 4 940 4 767
Investoinnit netto, milj. euroa 3,2 3,13 2,0
Vuosikate, milj. euroa 3,1 2,13 3,56
Poistot, milj. euroa 2,4 2,42 2,30
Tilikauden yli-/alijäämä, milj. euroa 0,7 -0,25 1,30

 

Linkki Talousarvioehdotus

Lue myös: Kaupunginjohtajan katsaus talousarvioon 2023

Lisätietoja antavat:

Kaupunginjohtaja
Tytti Määttä
p. 044 725 5220
tytti.maatta@kuhmo.fi

Talousjohtaja
Eija Jansson
p. 044 725 5223
eija.jansson@kuhmo.fi