Suomen ensimmäinen Sammon Takoja valittu


Suomen ensimmäiseksi Sammon Takojaksi 2021 kohotettiin 3.9.2021 juhlamenoin kuhmolainen puurakentamisen suunnannäyttäjä Juha Virta Kuhmo-talon rannassa. Suomen kalevalaisin kaupunki – Kuhmo – haluaa nostaa esiin suomalaista ja kuhmolaista osaamista.

Sammon Takojaksi kohotetaan vuosittain henkilö, joka edustaa kuhmolaista taitoa ja tekemisen huippulaatua ja samalla koko Suomen osaamista.

Suomella on hyvä kansainvälinen imago taidon ja osaamisen maana sekä laadun tekijänä. Me olemme halunneet Sammon Takoja -nimeämisellä nostaa esiin tinkimätöntä laatua, sanoo valintaraadin edustajana Eero Holstila, Kuhmon Kamarimusiikin Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen.

Ensimmäiseksi Kuhmon Sammon Takojaksi kohotettava diplomi-insinööri Juha Virta, Oy CrossLam Kuhmo Ltd:n hallituksen puheenjohtaja on merkittävä kuhmolainen puualan vaikuttaja. Hänen perustamiensa yritysten kädenjälki – ekologiset, modernit puukerrostalot – näkyy yhä enemmän ympäri Suomen.

Suomen metsä- ja puuosaaminen saa vauhtia Kuhmosta

Kuhmo on luonut menestyksensä ja alueen elinvoimaisuuden pitkälle metsään ja puualan osaamiseen perustuen. Kuhmon Woodpolis on Suomen merkittävimpiä puuosaamisen keskittymiä. Mutta Kuhmo ei ole vain puuosaaja, vaan meissä on erityistä kokonaisvaltainen, elävä metsäsuhde. Kuhmo tunnetaan myös elävästä Kalevalasta, joka herättää kansainvälisesti yhä kasvavaa kiinnostusta. Kalevala välittää meille tuhansia vuosia vanhaa metsämytologiaa, valottaa Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Woodpolis on koko Suomen mittakaavassa esimerkki elinkeinoelämän ja kaupungin välisestä tuloksekkaasta yhteistyöstä. Sammon Takojan valinta tapahtuu samanlaisella tiiviillä yhteistyöllä, jossa on mukana niin yrityksiä, kulttuuritoimijoita kuin julkisia organisaatioita.

Takojan valitsivat asiantuntijaraati ja yleisö yhdessä

Yhdeksänjäsenisessä asiantuntijaraadissa istui edustajia Kuhmon kaupungin luottamustoimista sekä alueen elinkeino- ja kulttuurielämästä. Raati valitsi kolme ehdokasta yleisöäänestykseen 10.–24.8.2021. Yleisöääniä tuli yhteensä noin 400.

Sammon Takojaksi kohotettava Juha Virta sai 39 % äänistä. Muut ehdokkaat olivat Kuhmon Kamarimusiikin toiminnanjohtaja Sari Rusanen ja säveltäjä Outi Tarkiainen.

Ensimmäinen Kuhmon Sammon Takoja esittelyssä

Juha Virta, puurakentamisen tienraivaaja ja suunnannäyttäjä

Kuhmo tunnetaan metsistään sekä taidostaan elää metsästä ja puusta. Diplomi-insinööri, Oy CrossLam Kuhmo Ltd:n hallituksen puheenjohtaja Juha Virta on merkittävä puualan yrittäjä ja vaikuttaja, joka edistää kuhmolaista puuosaamista ja jakaa sitä koko Suomen hyväksi.

Kuhmolaisen metsä- ja puuosaamisen jakaja

Kuhmolaisen puuosaamisen, tuotekehityksen ja tuotannon ydin on puuklusteri Woodpolis, joka on Suomen merkittävimpiä alallaan.

Juha Virta kuuluu Woodpoliksen kärkitoimijoihin. Hän on ollut perustamassa Woodpolikseen kahta yritystä, jotka luovat uusia mahdollisuuksia puun käytölle ekologisilla CLT-levyillä. CLT (cross laminated timber) tarkoittaa massiivista puulevyä, joka valmistetaan liimaamalla ristiin useita puulevykerroksia. CLT mahdollistaa korkeiden kerrostalojen rakentamisen puusta.

Virran perustama Oy CrossLam Kuhmo Ltd on Suomen ensimmäinen CLT-levytehdas. Elementti Sampo Oy puolestaan on Suomen suurin CLT:stä tilaelementtejä valmistava yritys, jonka päätuote ovat puukerrostalot. Yritykset vahvistavat Suomen asemaa maailmalla modernissa puurakentamisessa.

Elementti Sampo on toteuttanut mm. Hoasin rakennuttaman 13-kerroksisen Tuuliniityn, joka tiettävästi maailman korkein tilaelementeistä rakennettu kerrostalo.

Hyvän jakaja

Kuhmon Sammon Takojan yhtenä valintaperusteena on hyvän jakaminen. Juha Virta kokee saaneensa Kuhmolta paljon, ja haluaa siksi antaa mahdollisimman paljon takaisin.

Alkujaan Juha Virta toimi sahayritys Kuhmo Oy:n osakkaana vastaten vuosikymmenien ajan yhtiön ulkomaanmyynnistä ja -markkinoinnista. Töistä pois jäätyään Virta olisi voinut keskittyä vapaa-ajasta nauttimiseen. Sen sijaan hän päättikin luoda Kuhmoon aivan uutta puualan teollisuutta, jolla kotiseutu saa elinvoimaa ja kuhmolaiset työpaikkoja.

Liiketoiminnan lisäksi Juha Virta on perustanut Leo ja Anna-Liisa Virran rahaston, joka tukee kuhmolaisia opiskelijoita taiteen, kielten, talouden ja tekniikan opiskelussa. Rahasto toimii Kuhmon yhteislukion kannatusyhdistyksen yhteydessä.

Vuonna 2015 perustetun Elementti Sampo Oy:n nimi viittaa Kalevalaan, josta Kuhmo myös tunnetaan ja joka on valittu uuden Kuhmon aluebrändin ytimeen. Kuusi vuotta myöhemmin yrityksen perustaja kohotetaan ensimmäiseksi Kuhmon Sammon Takojaksi. Kuhmon Sammon, joka jauhaa hyvää kaikille.

 

Lisätietoja antavat

Tytti Määttä
kaupunginjohtaja
Puh. 044-7255220 tytti.maatta@kuhmo.fi
Soile Holopainen
Kehitysjohtaja
Puh. 044 7255 304 soile.holopainen@kuhmo.fi
Eero Holstila
Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka
Senior Advisor, MDI, Kuhmon Kamarimusiikin Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen
Puh. 050 567 2087