Sote-asema -hankkeen mallielementin suunnittelu alkaa


Kuhmossa on käynnissä Kuhmon puinen sote-asema -hanke joka on saanut valtionavustuksen ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta. Yhtenä hankkeen osana on suunnitteluttaa ja rakentaa puinen tilaelementti.

Tilaelementin avulla tutkitaan valmiin tilan soveltuvuutta sote-rakentamiseen, tilaelementin muunneltavuutta, soterakentamisessa käytettävän talotekniikan asennusta tilaelementissä, tilojen toimivuutta sekä elementtirakentamisen modulaarisuutta. Tilaelementin suunnittelutyö alkaa eri tahojen kesken järjestettävässä työpajassa elokuussa.

Tilaelementin suunnittelijaksi on valittu Tuupalan puukoulun suunnittelija alt Arkkitehdit Oy. Palkittu arkkitehtitoimisto on voittanut mm. Puupalkinnon vuonna 2018 Tuupalan koulun suunnittelusta. Arkkitehtitoimisto on suunnitellut mm. Ruukin terveysaseman, Vaalan koulukeskuksen ja Kajaanin lukion laajennuksen.

”Kun on kyse Kuhmolaisesta hankkeesta, on tietysti ylivoimaisesti ekologisinta käyttää rakennukseen paikallisten metsien puuta. Kuhmossa kun metsiä riittää. Rakenteen muodostama hiilivarasto on sitä suurempi, mitä enemmän puuta siihen käytetään, mistä ajatus siirtyykin luontevasti massiivipuurakenteisiin ja CLT:hen. Esityksemme siis on, että hankkeessa käytetään paikallista puuta, paikallista puujalostetta sekä paikallista puurakentamisen osaamista. Näin koko tuotantoketju alusta loppuun pysyy paikallisissa käsissä, eikä kuljetuksista muodostu juurikaan hiilipäästöjä. Uskomme että näillä eväillä syntyy erinomaisen ekologinen ja laadukas tilaelementti” kertoo arkkitehti Antti Karsikas ensimmäisiä ajatuksia tilaelementin suunnitteluun liittyen.

Tilaelementin rakennesuunnittelijana toimii A-Insinöörit Suunnittelu Oy joka on vastannut viime vuosina useiden merkittävien puukerrostalohankkeiden rakennesuunnittelusta. A-insinöörien suunnittelemia uusimpia puukerrostalokohteita ovat mm. Joensuu Lighthouse joka sai niin ikään Puupalkinnon vuonna 2019 sekä Jyväskylään rakennetut kerrostalot Puukuokka 2 ja 3.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Sirpa Huttunen

Projektipäällikkö

Kuhmon puinen sote-asema -hanke

sirpa.huttunen@kuhmo.fi

p. 040 182 5248