Seuraliikkujan Seteli lasten ja nuorten liikuntaan käytettävissä


Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Kuhmon kaupungille myöntämä 30 000 €:n avustus vähävaraisten perheiden 7-15 –vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin on käytettävissä. Kuhmossa avustuksesta käytetään nimeä Seuraliikkujan Seteli. Sen toivotaan madaltavan lasten ja nuorten kynnystä palata ohjatun liikunnan pariin poikkeusolojen jälkeen.

Seuraliikkujan Seteleitä on saatavilla sosiaalitoimistosta, kouluterveydenhoitajalta, lastenneuvolasta ja mielenterveyspalvelujen henkilökunnalta Kuhmon toimipisteistä asiointinsa yhteydessä sekä yläkoulun opolta. Myös Kuhmon kaupungin hyvinvointiaktivaattori voi myöntää Setelin perheen tarpeen pohjalta. Seuratoimijat saattavat toimia myös osaltaan suosittelijoina Setelin käyttöönotolle.

Seteli palautetaan kaupungin yhteistyökumppaniksi ilmoittautuneen liikuntaseuran oman ryhmän ohjaajalle. Seurat toimittavat setelit edelleen hyvinvointiaktivaattorille, jonka kautta osallistujien hyväksytyt kulut tuloutetaan seuroihin.

  Koronaepidemian tuomat rajoitukset hidastivat tuen käyttöönottoa merkittävästi, harmittelee hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen. Tuki olisi ollut normaalitilanteessa käytettävissä koko kuluneen kevään ajan.

Liikuntaseuratoimintojen avautuminen koronarajoitusten jälkeen on tuonut jälleen tarpeen Seuraliikkujan Setelin käytölle. Koronarajoitukset ovat lisänneet myös kuhmolaisiin perheisiin lomautuksia, työn keskeytyksiä sekä työttömyyttä. Vähävaraisuuden muita syitä voivat olla muun muassa yksinhuoltajuus tai huoltajan opiskelusta, sairaudesta tai eläköitymisestä johtuva pienituloisuus. Ammattilaiset voivat myöntää Setelin myös muuten kuin edellä mainituin perustein.

– Toivomme perheiltä rohkeasti yhteydenottoja Setelin lunastamiseksi. Pohjois-Suomen AVI:n erityisavustusta saivat meidän lisäksemme Oulun kaupunki ja Limingan kunta, joten olemme kuntana erityisessä asemassa ja tuki kannattaa perheissä ehdottomasti hyödyntää, kannustaa hyvinvointiaktivaattori. Toivomme, että kukaan ei koe leimautuvansa tuen saannista vaan pikemminkin kokisi iloa, että lapsella on mahdollisuus harrastaa ilman siitä tulevaa lisäpainetta kodin talouteen, rohkaisee Kähkönen.

Avustus kohdennetaan kuhmolaisten vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Liikunnan tulee olla lasten tai nuorten viikoittaista harrastamista ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustuksella katettavan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki voi olla korkeintaan 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat jäsenmaksut, harrastemaksut ja yhtenäisten seura-asujen kustannukset. AVI:n linjauksen mukaisesti urheilukilpailuja, kilpailumatkoja, leirejä ja välinehankintoja ei hyväksytä kustannuksiin.

Seuraliikkujan Seteli on käytettävissä liikuntaseuroissa, joiden kanssa Kuhmon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset. Setelin käyttöönotto perustui seurojen haluun toimia erityisavustuksen jalkauttamisessa kuhmolaisten lapsiperheiden liikunnan edistämiseksi.

Seuraliikkujan Setelin yhteistyöseurat:
Kuhmo Ski
Kuhmon Kiva HT
Kuhmon Kiva-Lentis
Kuhmon Kiva Pesis
Kuhmon Kivattaret
Kuhmon Kiva Uintiseura
Kuja ry