Rakennusrekisterin laadun parannustyö ja kiinteistöveroselvitys


Kuhmon kaupungissa on vuoden alusta aloitettu rakennusrekisterin laadunparannustyö, jonka tarkoituksena on päivittää eri rekistereissä olevat mahdollisesti osittain puutteelliset tiedot ajan tasalle.

Samalla tarkastellaan kiinteistöverotusta, jossa kiinnitetään huomio rekisteristä puuttuviin ja keskeneräisiin rakennuksiin. Tietoja verrataan eri rekisterien tietoihin ja tarvittaessa kerätyt tiedot välitetään edelleen verohallintoon tarkistusta varten. Näin varmistetaan kaikkien kiinteistönomistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu kiinteistöveroa määrättäessä.

Rakennusten omistajia muistutetaan siitä, että myös kaikki piharakennukset ja -rakennelmat, joiden rakentamiseen ei ole tarvinnut hakea rakennus- tai toimenpidelupaa, kuuluvat kiinteistöverotuksen piiriin ja omistajalla on velvollisuus itse ilmoittaa ne Verohallinnolle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös rakennuksille tehtyjä perusparannuksia ja -korjauksia (Kiinteistöverolaki 654/1992, 4. luku 16).

Rakennusvalvonta tulee suorittamaan tarkastuskäyntejä kiinteistöillä tarpeen mukaan. Käynnillä kirjataan rakennusten lukumäärä ja tyyppi sekä pinta-ala. Rakennukset mitataan vain ulkomitoin, sisätiloihin ei mennä.

Lisätietoja kiinteistöverotuksesta Verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/

RAKENNUSVALVONTA