Rajanylitysliikenteessä vallitsee poikkeusolojen ohjeistus


Kaikkien ulkomailta tulevien on vältettävä liikkumista kodin ulkopuolella. Heidän tulee pysyä myös erillään muista ihmisistä eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan. (THL 20.3.2020)

Vartiuksen rajanylityspaikan rajaliikenne on edelleen rajoitettu Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti.

Rajanylitys on mahdollista seuraavasti:
– Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsenensä kotimaahan paluun mahdollisuus taataan
– EU-kansalaisten ja muussa EU-maassa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevien paluu Suomeen ja Suomen kautta kotimaahansa sallitaan, huomioiden henkilön terveydentila
– Välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne turvataan
– Tavaraliikenne turvataan

Tutustu Rajavartiolaitoksen ohjeisiin raja.fi – sivuilla.

Suomessa siirrytään kesäaikaan 29.3.2020. Suomen ja Venäjän rajavaltuutetut ovat sopineet, että Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna 29.3. – 25.10.2020 välisenä aikana seuraavasti:
Vartius – Lyttä kansainvälinen rajanylityspaikka on avoinna klo 07.30 – 21.30.